Hem
Vår sponsor

Information från AK (avelskommittén)

 

Sommaren 2015 var skebs förslag till hälsointyg färdigt och skickades in till SKK för godkännande.

Då kom trubbnosupproret och vi i SKEB, med vårt avelsintyg, låg i bräschen för trubbnosarna.

Yvonne Axling och Ewa Bewick fick då ingå i SKKs grupp för valpbesiktningsintyg och avelsintyg.

Arbetet med valpbesiktningsintyget är slutfört avelsintyget är färdigt som prototyp och testas av olika veterinärer.

Mer information finns att läsa här.

 

http://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

 

______________________________________________________________

 

 

inbjudan till uppfödarutbildning i oktober!

 

För mer information kan du vända dig till Mopsordens utbildningsansvarige Kjell Carnbrand

utbildning@mopsorden.se

 

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

 

 

NYHETER NEDAN!

 

- 160928 - Ny valpkull väntas!

- 160926 - Preliminära resultat Årets Bulldogg SKEB!

- 160990 - Info ang. Hälsointyget nedan

- 1608__ - Nya lokalombud i Jönköping och

Söderhamn!

- Föreläsning med Nicolette - KLART!

- Engelsk Bulldogg i rampljuset, igen!

- Klubbtidningen försenad! - KLART!

  • Hane för avel finnes!
  • Årets Vinnare utsedda!
  • Nya medlemsavgifter för 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIR o BIM på Vårspecialen 2016

Grattis!

______________________________________________________________

 

Påminnelse om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Helsida Sv/vit................... .150:-

Halvsida Sv/vit.....................75:-

Färgannons helsida ......... 300:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

 

______________________________________________________________

 

Årets vinstrikaste bulldogg 2015 är nu utsedd!

 

Hela listan finns att läsa på sidan Årets Bulldogg

 

Stort grattis till fina hundar och fina resultat!

 

Ewa Bewick med Ch La Floredita Håkan Hellström - Årets hane!

 

Ch La Floredita Håkan Hellström
Ch Bellomis Judith Julgris

 

Susanne Segersten med Ch Bellomis Judith Julgris - Årets tik!

 

 

GRATTIS!

______________________________________________________________

 

 

Ras-monter på Stockholm Hundmässa 12-13 december 2015

 

Nu är utställningen klar och monterarbetet har med medlemmarnas hjälp gott bra! Bilder kommer läggas ut snarast!

 

Tack för hjälpen - ni vet vilka ni är :-)

 

______________________________________________________________

 

EFTERLYSNING

 

KLUBBEN EFTERLYSER NY REDAKTÖR FÖR KLUBBTIDNINGEN FROM 1 JANUARI 2016!

 

Vår eminenta redaktör, som har gjort ett fantastiskt jobb, kommer tyvärr att sluta och vi söker nu dig som tror detta

kan vara en rolig och intressant uppgift.

 

Är du intresserad och har lite hum om vad som krävs? Kontakta då ordföranden Annmarie Maeland.

 

Hälsningar styrelsen

 

______________________________________________________________

 

Vad händer i "Trubbnosuppropet"?

 

Löpande information finns här att läsa

 

Projektrapport från mötet med LS i Skåne

 

______________________________________________________________

 

OBS! Nya medlemsavgifter

 

Fr.o.m. 1 januari 2016 höjs nu medlemsavgiften för fullbetalande medlem till 300:-.

 

Detta innebär att om man betalar in medlemsavgift efter den 1 oktober i år så är det det högre priset som gäller eftersom

medlemskapet då även gäller för 2016.:

 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

 

För att täcka kostnaden per medlem föreslogs att avgiften för fullbetalande medlem höjs till 300:-

samt att avgiften för gåvomedlemsskap höjs till 150:- för år 2016. Avgiften för familjemedlem 75:-

och avgiften för utlandsmedlem 375:- lämnas oförändrad år 2016.

Styrelsen vill även få möjligheten att kunna erbjuda gåvomedlemsskap (150:-) vid tillställningar

som t.ex. Stockholms Hundmässa.

 

Årsmötet föreslog även att medlemmar ska kunna ge andra än valpköpare gåvomedlemsskap.

Detta ska bara kunna ges en gång per gåvomottagare.

 

Årsmötet fastslog förslaget.

 

Avgifter för 2016:

Fullbetalande medlem 300:-

Familjemedlem: 75:-

Utlandsmedlem: 375:-

Gåvomedlemsskap 150:-

 

Hälsningar

Styrelsen

 

PS. Läs här hur du betalar.

 

______________________________________________________________

 

Nytt om jubileumsboken 50 år!

 

Nu har ni som inte tidigare skickat in något möjlighet att göra det. Material skall vara oss tillhanda senast den 15/9.

Alla hundar som inte var med i förra boken är välkomna att nu vara med. Både meriterade som omeriterade. Gamla

som unga och levande som nu bortgångna.

 

Se till att just DIN hund förevigas i klubbens jubileumsbok!

 

Bild och stamtavla skickas till Malla Lindqvist jubileumsboken@hotmail.com

Senast den 15 SEPTEMBER behöver hon ha materialet.

 

Alla är välkomna med bilder, medlemmar eller icke medlemmar och det kostar inget.

 

______________________________________________________________

 

 

Om den gamla boken - SKEB 40 år!

Vi har fått möjlighet att trycka upp även den gamla boken tack vare sponsring från en medlem. Den kostar 250:- och än så

länge finns exemplar kvar. Hör av er till Inger Björkman vid intresse.

 

______________________________________________________________

 

NYHET! Klubben får bidrag för arbetet med RAS - läs mer här!

Klubben med dess medlemmar vill på detta sätt rikta ett STORT TACK

till Västra Kennelklubben för förtroendet att bidra med så stor summa pengar för

hälsoarbetet med vår älskade ras.

Kom gärna med förslag till styrelsen om ni har tankar på hur pengarna kan

användas på bästa sätt!

______________________________________________________________

 

 

EFTERLYSNING

 

VILL NI HA VÅRT PLANERADE NYHETSBREV? OCH ELLER ANNAN INFORMATION VI SNABBT VILL GÅ UT MED VIA MAIL? KONTROLLERA DÅ ATT VI HAR DIN MAILADRESS ELLER SKICKA IN DEN TILL Inger Björkman

 

______________________________________________________________

 

Kommittén för särskilda domaranvisningar protokoll 1-2015

 

Läs om vilka beslut som fattades på Kommittén för särskilda domaranvisningars möte den 19

februari 2015.

SKK/SRD 1 - 2015

Läs även SKK's avelskommittés protokoll

SKK/AK nr 1 - 2015

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

Vi vill göra er uppmärksamma på att engelsk bulldogg åter har hamnat i rampljuset!

 

i framför allt UK, men även i andra delar av världen. Nedan finns en länk till den studie som utlöst uppmärksamheten.

 

Även i Sverige har den nya studien och den internationella debatten uppmärksammats under de senaste dagarna.

 

http://cgejournal.biomedcentral.com/

______________________________________________________________

 

Förlåt! Men.............

 

Pga ändring av redaktör och tryckeriets semesterstängning har sommarnumret av klubbtidningen blivit kraftigt försenat.

Den ligger dock nu för tryckning och skickas ut så snart som möjligt till medlemmarna.

 

Vi hoppas ni har överseende 😔

Den som väntar på något gott väntar alltid för länge...

 

Hälsningar från styrelsen

 

______________________________________________________________

 

För rasklubbens medlemmar - Informationsträff om BPH för uppfödare (även intresserade hanhundsägare).

 

Informationsträffen är inställd pga bristande intresse men det går fortfarande att göra testet enligt nedan.

 

 

Gå till hemsidan:

http://www.uchund.se/bph/bph-dagar-2016-29125829

 

BPH kan sedan göras i Örkelljunga vid två tillfällen i höst. Kostnad se mer information på hemsidan.

 

Söndag 23/10 2016 och Lördag 29/10 2016

 

Anmälan sker då senast 30 september 2016 enligt nedan:

 

Anmälan direkt till Ken Lundahl på ken.lundahl42@gmail.com

Vid frågor tel. 070 88 72909 (Ken) eller se www.uchund.se

 

Följande uppgifter krävs för anmälan:

1.hundens nam och reg.nr

2.hundens chipnummer

3. ägarens namn och bostadsadress

4.ägarens telefonnummer

5.ägarens mailadress

 

Misstänker man att en tik kommer att löpa måste det meddelas vid anmälan och tiken kommer då att starta sist på dagen.

Minimiålder 12 månader —ingen övre gräns.

 

______________________________________________________________