IDAG ÄR DET -       
För närvarande är det  besökare online
     
NYTT OCH UPPDATERAT
     
  
  
  
SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd     
SVENSKA KENNELKLUBBEN
     
    
SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk bulldogg, samt att sprida     
kännedom om hundvård och hundhållning     
SKEB förverkligar sina syften genom att:     
Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor     
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade     
 upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen. Bedriva     
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller     
 när annan anledning föreligger
SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse     
    

BESÖKARE HÄNVISAS TILL - WWW.SKEB.NU            
  
  
  
  
Sponsor av vår Specialutställning        
COPYRIGHT 2011-13 © SVENSKA KLUBBEN FÖR ENGELSK BULLDOGG