Aktuellt


15 SEPTEMBER 2019

Hej

Nu har vi bara ett tillfälle till inplanerat för inventeringen, i Landskrona 21-22 september. Vi var i Göteborg i helgen som gick, det var trevligt och 41 hundar deltog, de flesta bostonterrier, vi hade tyvärr 15 avbokningar, de flesta bostonterriers, som var oroliga för det som sker just nu i Norge.

Vi har nu 102 franska bulldoggar som deltagit, 96 mopsar, 54 engelska bulldoggar och 64 bostonterriers. Vi vill gärna att det anmäler sig fler till Landskrona, ffa av boston och engelsk bulldogg.

Stort tack till alla som hittills deltagit.

Med vänlig hälsning
Lotta Olsson
Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03
lotta.olsson@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga!2019-07-31


Hej

Nu är plats bestämd för vår första officiella besiktning för "intyg andning och temperaturreglering", det blir i Arninge, Täby, Norra Stockholmshundcenter. Kostnad ca 1000 kr per hund, lite beroende på hur många som kommer. Det är ett begränsat antal platser så först till kvarn, skulle vara bra om vi kunde få med alla raser.

Anmälan till mig, återkommer om betalning. Har i dagsläget två som anmält sitt intresse att komma, båda har fransk bulldogg. Tacksam om ni kan sprida informationen via de kanaler ni har. Det finns information på https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/halsoprogram-for-brakycefal-ras/besiktningstillfallen/ , där jag nu ska lägga in plats. OBS att hundarna måste vara minst 24 månader.

Frågor? Hör av er till mig.

För även diskussioner med veterinär i Skåne (Landskrona) om att kunna ordna ett tillfälle i samband med inventeringen den 22 september, letar just nu lämplig plats. Hör av er om ni har något förslag.

Det är även bra om ni funderar lite mer på kostnader för besiktningen, kan ni som ras- och specialklubb sponsra en del av kostnaden? Vet att flera klubbar gör det när det gäller ex. BPH och ögonlysning.

Har ni några planer på att arrangera besiktningstillfällen? Jag hjälper till men behöver få från er var det finns intresserade uppfödare/hundägare, lämpliga platser och datum som passar.


Med vänlig hälsning
Lotta Olsson

Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03
lotta.olsson@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga!SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter
som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.Hej!

Som Lotta informerat om benämns nu intyget: "Intyg andning och temperaturreglering" för att förtydliga innebörden av hälsoprogrammet. Detta då det uppstod förvirring kring ordet "besiktning" i namnet på blanketten - lätt att blanda ihop besiktning och inventering..

Det ligger nu mer i linje med namnen på andra intyg som används för hälsoprogram.

Information om hälsoprogrammet, godkända veterinärer, besiktningstillfällen o.s.v. finns nu ute på 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/trubbnosiga-hundar/halsoprogram-for-brakycefal-ras/besiktningstillfallen/

Ett första besiktningstillfälle är planerat till 24/8 i Uppsala eller Stockholm. Besiktande veterinärer är Helene Alm och Maria Norell. Lokal meddelas senare.

Jag får även passa på att tacka för den här tiden. Nu flyttar jag söderut mot mina hemtrakter och nya äventyr. Kontaktperson är även i fortsättningen Lotta.Olsson@skk.se


Jag vill önska er alla ett stort lycka till med det fortsatta arbetet!

Med vänlig hälsning
Maria Ehrenberg
Veterinärmedicinskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00
maria.ehrenberg@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga!Trubbnosinventering

Har du en

mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg eller bostonterrier?

Då vill vi gärna träffa din hund!

Detta utskick vänder sig till dig som inte tidigare har hört om projektet och framförallt till er som har en hund som INTE är registrerad i Svenska Kennelklubben.

Svenska Kennelklubben, och Sveriges Lantbruksuniversitet, genomför tillsammans med de övriga nordiska kennelklubbarna ett inventeringsprojekt för de fyra ovanstående raserna. Vi vill se hur stor variation det finns i de olika raserna, både exteriört (hur de ser ut) och genetiskt (hur stort släktskap hundarna har med varandra). Hundarna ska vara minst två år gamla.

Hur går det till? Vi kommer att beskriva din hunds utseende, fotografera den och ta ett svabbprov för genetisk analys. Det är en veterinär som beskriver hundens andningsfunktion och en exteriörbeskrivare som beskriver hundens exteriör. Svabbprovet tas med en liten plastborste i munnen på hunden.

Vi kommer att ha flera beskrivningstillfällen runt om i landet under året, håll utkik på: https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/trubbnosiga-hundar/trubbnosinventering/

Det kostar inget att vara med ! Hör av er till nedanstående för mer information och anmälan.

Med vänlig hälsning
Lotta Olsson
Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03
lotta.olsson@skk.se · www.skk.se
Box 771, 191 27 Sollentuna · Besök oss på Rotebergsvägen 3
SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga! SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter
som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.


Jag känner en stor irritation mot, Samverkansgruppen för hundvälfärd, där bl a SKK också ingår, som har skrivit en artikel i tidningen Resumé, Skandinaviens största affärstidning för reklam, media och nyheter. Samt skickat det till Svenska Mässan som organiserar My Dog eftersom de sökte hundar av bland annat raserna engelsk bulldogg och shar pei för marknadsföring av MyDog 2019.

Jag blev glad när jag såg efterlysningen av raserna till My Dog för reklam där Engelsk bulldogg var en av raserna. Jag kände att äntligen ges en möjlighet att visa en sund hund utan att behöva känna sig som en hemsk människa bakom kopplet. Men ack vad jag bedrog mig, ett ramaskri utbröt på facebook när My Dog gjorde efterlysningen och Samverkansgruppen för hundvälfärd, kände sig tvingade att skriva en artikel som befäste häxjakten på vår ras. Läs och begrunda..

Ewa Bewick

Ordförande SKEBInventering av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier 


Bakgrund SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Efter Brakycefalkonferensen 2016 gjorde SKK ett uttalande om att åtgärder måste vidtas för att minska förekomsten av hälsoproblem som förknippas med kortskallighet. I uttalandet framgår att detta bland annat ska ske genom att i avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan samt att friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet ska premieras och prioriteras i avelsarbetet.

Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, har under senare år fört mycket diskussioner kring hundars exteriöra sundhet och att samsyn inom organisationen är viktig. Förslag till åtgärder har sammanställts avseende hälsoproblem som kan förknippas med en brakycefal konstitution och CS beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Skälet för detta beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla åtgärder måste till än de som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa. 

De olika åtgärderna som det beslutats om är: 

- Nytt valpbesiktningsintyg, infört 2017.

 - Specifikt hälsointyg inför avel, är under utprovning 2017/2018. 

- Att dessa raser endast ska bedömas av nordiska domare 2020-2024. 

- Frivillig rapportering och central registrering av kirurgiska ingrepp, infört våren 2018. 

- Utbildning av exteriördomare gällande denna problematik.

 - Inventering av vuxna individers hälsostatus i dessa fyra raser.

Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Denna inventering kommer att göras även i Danmark, Norge och Finland.

Genomförande 

Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem. Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som kommer att genomföras under hösten 2018 och 2019. Genomförandet kommer att ske av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. 

Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.

 De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa. 08-7953003, lotta.olsson@skk.se