Aktuellt

Skeb officiella utställningen är i Arboga den 18-19 maj anmälan kan göras till  inger.multums@comhem.se

Lördag den 18 maj är det invetering bra om så många som möjligt anmäler sig det kan ni göra till sabina.holstein@hotmail.com     vi kommer också att ha en aktivitetsdag  i samband med det. Söndag är det utställning och även där ser vi fram emot att se er och tillsammans med oss ha en trevlig helg.

Hej

Vi har nu några inventeringar som snart ska göras och det behövs fler hundar. Vi har idag 11 st till inventeringen här på kansliet den 14 mars, varav 4 oregistrerade. Rotebro den 11 april har jag idag bara 8 st.

Till inventeringen i Piteå behöver vi fylla på: har idag 4 mopsar, 4 franska bulldoggar, 8 engelska bulldoggar och 2 bostonterrier. Det finns plats för många fler hundar så där behöver ni hjälpa till!

Jag har gjort ett utskick till ägare av era raser via jordbruksverkets register och fått in en hel del, framför allt till Göteborg och Skåne.

Det är ont om lediga helger nu fram till sommaren så vi får ta söderut efter sommaren.

Ang. helgen i Södertälje, har ni i Bostonterrier klubben fått datum klart?

Jag föreslår att vi tar två helger i september. En helg i Skåne, 21-22/9, har varit i kontakt med Landskrona BK om att hyra deras klubbstuga och den helgen är det ledigt. Det kostar 750 kr per dag vilket är ett bra pris.

Sedan en dag i Göteborg, förslagsvis 7 september alt. 28 september. Kan någon hjälpa till med lämplig lokal?

Dagen efter Göteborg tar vi i Jönköping alt Värnamo, har ett par lokaler där som jag ska kolla.

Med vänlig hälsning
Lotta Olsson
Sekreterare AG-ES och KHM
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Växel 08 - 795 30 00 · Direkt 08-795 30 03
lotta.olsson@skk.se · www.skk.se


SKKs frågeforum hjälper dig med din fråga!SKK följer dataskyddsförordningen. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att de personuppgifter
som du skickar till oss per mejl kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.
Om du vill läsa mer om hur SKK hanterar personuppgifter kan du göra det här; SKKs behandling av personuppgifter.

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here

Hej!

Nu har SKK bokat in för inventering i Piteå 23-24 mars (hoppas att det inte är alltför kallt...), platsen blir på Grans naturbruksgymnasium utanför Piteå, https://www.grans.naturbruksgymn.se/

Vi behöver helst ha 35-40 hundar per dag. Anmälan görs direkt till Lotta Olsson på SKK

lotta.olsson@skk.se

Om det blir fler än vad vi kan ta emot så kommer vi försöka fördela detta ungefär lika mellan de olika raserna.

Vi ser fram emot många anmälningar!

- Hundarna ska ha fyllt 2 år, ej äldre än 8 år.

- Hunden ska vara chippad

- Ta med egen vattenskål

Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.

De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa.

 08-953003,  lotta.olsson@skk.se


Jag känner en stor irritation mot, Samverkansgruppen för hundvälfärd, där bl a SKK också ingår, som har skrivit en artikel i tidningen Resumé, Skandinaviens största affärstidning för reklam, media och nyheter. Samt skickat det till Svenska Mässan som organiserar My Dog eftersom de sökte hundar av bland annat raserna engelsk bulldogg och shar pei för marknadsföring av MyDog 2019.

Jag blev glad när jag såg efterlysningen av raserna till My Dog för reklam där Engelsk bulldogg var en av raserna. Jag kände att äntligen ges en möjlighet att visa en sund hund utan att behöva känna sig som en hemsk människa bakom kopplet. Men ack vad jag bedrog mig, ett ramaskri utbröt på facebook när My Dog gjorde efterlysningen och Samverkansgruppen för hundvälfärd, kände sig tvingade att skriva en artikel som befäste häxjakten på vår ras. Läs och begrunda..

Ewa Bewick

Ordförande SKEBInventering av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier 


Bakgrund SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Efter Brakycefalkonferensen 2016 gjorde SKK ett uttalande om att åtgärder måste vidtas för att minska förekomsten av hälsoproblem som förknippas med kortskallighet. I uttalandet framgår att detta bland annat ska ske genom att i avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan samt att friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet ska premieras och prioriteras i avelsarbetet.

Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, har under senare år fört mycket diskussioner kring hundars exteriöra sundhet och att samsyn inom organisationen är viktig. Förslag till åtgärder har sammanställts avseende hälsoproblem som kan förknippas med en brakycefal konstitution och CS beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Skälet för detta beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla åtgärder måste till än de som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa. 

De olika åtgärderna som det beslutats om är: 

- Nytt valpbesiktningsintyg, infört 2017.

 - Specifikt hälsointyg inför avel, är under utprovning 2017/2018. 

- Att dessa raser endast ska bedömas av nordiska domare 2020-2024. 

- Frivillig rapportering och central registrering av kirurgiska ingrepp, infört våren 2018. 

- Utbildning av exteriördomare gällande denna problematik.

 - Inventering av vuxna individers hälsostatus i dessa fyra raser.

Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att förbättra hälsoläget i dessa raser. Denna inventering kommer att göras även i Danmark, Norge och Finland.

Genomförande 

Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem. Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som kommer att genomföras under hösten 2018 och 2019. Genomförandet kommer att ske av SKK i nära samarbete med ras- och specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till oregistrerade hundar av dessa rastyper. 

Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.

 De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast användas inom inventeringsprojektet.

Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa. 08-7953003, lotta.olsson@skk.se