Årets Bulldogg-listor

Listor över Årets hundar, olika kategorier, är ett sätt att uppmärksamma hundar och uppfödare inom klubben som under året deltagit på officiella utställningar.

Förhoppningsvis kan listorna sporra till fortsatt deltagande.

Sedan länge finns ett poängsystem som används för att räkna ihop resultat till listor för varje kalenderår. Då året är slut kan de olika kategorierna slutligt sammanställas och diplom utdelas på kommande Årsmöte.

Från och med 2022 är det Helene Andersson som ansvarar för uppgiften att bevaka när resultat redovisas på SKKs Hunddata. Det är ett gediget jobb att löpande räkna och uppdatera listorna. Förutom räknandet ska medlemskap i SKEB finnas för hundägaren och det måste också hållas koll på.

Resultaten från deltagande i valpklass måste skickas in till Helene av valpägaren själv. De resultaten är inte "officiella" då valpklass inte är officiell klass (även om utställningen är officiell) så resultaten finns inte på SKKs Hunddata.
De uppgifter som behövs är

Plats, domare, resultat och antalet deltagande valpar.
Kommer inte dessa resultat in så kan inte Helene veta att de "finns"

Så du som deltagit i Valpklass på SKK eller SKEBs utställningar, kom ihåg att meddela Helene hur det gått. helene0303220444@msn.com 

Länk till årets bulldogg poängräkning och regler

Årets Bulldogg skeb 2022

 Uppdaterad den 27/12-22 slutresultat 

Årets hane 2022

Ch Hogwart´s Ignorance Is Bliss    

Årets Hanar

1) Ch Hogwart´s Ignorance Is Bliss                                5 utst      119 p      Heléne & Hanna Andersson

2) Ch Miss Louise Toy Boy Of Fire And Ice                 5 utst      115 p      Louise Janving & Claes Gillberg

3) Ch Multum´s Thriller                                                    5 utst      83 p       Richard Bratten Hill

4) Ch Longlow's Okey-You_Make-My Day                 3 utst      34 p       Sussanne Lindquist

5) Ch Amboritos Proud Mr Darcy                                 3 utst      23 p       P & A Henriksson

6) Longlow`s Sweet-N-Sour-Go-For-Power            2 utst       13 p       Sussie Lindquist

7) Hogwart´s You R Like A Hurricane                          1 utst       12 p       Gunilla Samuelsson

8) Ch Antares Nova                                                            1 utst       11 p       Sabina Holstein

9) Ch Isgraig Iago                                                               1 utst        8 p       Karin Ögren

10) Ch Norman Castillo Av Wesbastian                       1 utst        4 p       Marita Castillo

Årets tik 2022

Ch Hogwart´s You R Our Secret Weapon 

Årets Tikar

1) Ch Hogwart´s You R Our Secret Weapon              5 utst      111 p      Anneli Malmström

2) Miss Louise Alluring Albia                                        5 utst       90 p      Louise Janving

3) Bullystyle´s Unique Love For Hogwart                  5 utst       82 p      Heléne & Hanna Andersson

4) Miss Louise Lovely Livia Iceflower                       4 utst       67 p      Karin Ögren

5) Longlow´s Sweet-Smart-And-Selected                 5 utst       58 p      Susanne Lindquist

6) Ch Garcel Bull Gasolina                                             4 utst       49 p      Chatarina Greiff

7) Åkerman Bullies Sigrid The Haughty                    2 utst       35 p      Anna-Lena Mazouda

8) Lillemor                                                                           3 utst       32 p      Christer Möndell

9) Valby Bulldogs Kiss Of A Red Rose                         3 utst       31 p      Susanne Lindquist

10) Kajdy´s Dolce Vita                                                       3 utst       27 p     AnnMari Maeland


 Årets veteran hane 2022

Ch Longlow's Okey-You_Make-My-Day

Årets Veteran Hanar

1) Ch Longlow's Okey-You_Make-My-Day              3 utst      29 p      Susanne Lindquist

2) Ch Antares Nova                                                           3 utst      23p       Sabina Holstein


Årets Veteran Tikar

1)  Ch Multum´s Glory Days                                          2 utst      20 p      Yvonne Axling

2) Ch La Floredita Hedda Hallonbåt                         1 utst      11 p      Ewa Bewick

3) Ch Hogwart´s Cupcake Beats Muffin                   2 utst      11 p      Heléne & Hanna AnderssonÅrets uppfödare 2022

Miss Louise Louise Janving


Årets uppfödare

1) Miss Louise Louise Janving
Ch Miss Louise Toy Boy Of Fire And Ice         115
Miss Louise Alluring Albia                                 90
Miss Louise Lovely Livia Iceflower                   67

                                                                                    272 p

2) Hogwart´s Heléne & Hanna Andersson
Ch Hogwart's Ignorance Is Bliss                      119
Ch Hogwart's You R Our Secret Weapon        111
Hogwart's You R Like A Hurricane                   12
Hogwart's Double Chance To Be Royal             9
Ch Hogwart's Cupcake Beats Muffin                 2

                                                                                   253 p

3) Longlow's Susanne Lindqvist
Longlow's Sweet-Smart-And-Selected            58
Ch Longlow's Okey-You-Make-My-Day          34

Longlows's Sweet-N-Sour-Go-For- Power     13
                                                                                    105 p

4) Multum's Inger Björkman
Ch Multum's Thriller                                           83
Ch Multum's Glory Days                                      15

                                                                                      98 p

5) Valby Bulldogs Kim Kjaer, Dk
Ch Valby Bulldogs Kiss Of A Red Rose              31
Valby Bulldogs More Money More Problem      9

                                                                                      40 p

6) Åkerman Bullies Malin Åkerman
Åkerman Bullies Sigrid The Haughty               31
Åkerman Bullies Gyda Ragnarsdottir                4

                                                                                      35 p

7) Agneta Pettersson
Lillemor                                                                 32
                                                                                      32 p

8) Kajdy's AnnMari Maeland
Kajdy's Dolce Vita                                                 27
                                                                                      27 p

9) Sandbrook's Yvonne Axling
Ch Sandbrook's Marigold                                   24
                                                                                     24 p

10) Amboritos  Anna-Lena & Bouraoui Mazhouda
Ch Amboritos Proud Mr Darcey                        23 

                                                                                23 p

Årets avelshane 2022

Ch Isgraig Iago


Årets Avelshane

1) Ch Isgraig Iago                                                                                         119 p      Äg: Karin Ögren

Ch Hogwart's Ignorance Is Bliss                                                                   119 p

2) Ch Miss Louise Fire In The Sky                                                                115 p      Äg: Louise Janving 

Ch Miss Louise Toy Boy Of Fire And Ice                                                   115 P

3) Ch Miss Louise Toy Boy Of Fire And Ice                                              71  p      Äg: Louise Janving
 Longlow's Sweet-Smart-And-Selected                                                    58 p
 Longlow`s Sweet-N-Sour-Go-For-Power                                               13  p

4) Norman Castillo Av Wesbasian                                                                  42 p      Äg: Marita Castillo
 Åkerman Bullies Sigrid The Haughty                                                        31 p
 Åkerman Bullis Gyda Ragnarsdottir                                                           4 p
 Anchor Mountain Corde Nike                                                                      7 p

5) The Crib's Kaiserkarl                                                                                34 P      Äg: Susanne Lindqvist

 Ch Longlow's Okey-You_Make-My Day                                                   34 p

Årets avelstik 2022 
Malcom's White Iceflower

Årets Avelstik

1 ) Malcom's White Iceflower                                                                     272 p      Äg: Louise Janving

Ch Miss Louise Toy Boy Of Fire And Ice                                                    115 p
Miss Louise Alluring Albia 90 p
Miss Louise Lovely Livia Iceflower                                                              67 p

2) Ch Hogwart's Cupcake Beats Muffin                                                     242 p      Äg: H & H Andersson
Ch Hogwart´s Ignorance Is Bliss 119 p  
Ch Hogwart's You R Our Secret Weapon                                                  111 p
Hogwart´s You R Like A Hurricane                                                             12 p

3) Multum's Ruby Thuesday                                                                            83 p      Äg: Karin Bratten Hill
Ch Multum´s Thriller                                                                                   83 p

4) Ch Mano Viltis Luna                                                                                71 p       Äg: Susanne Lindqvist
Longlow's Sweet-Smart-And-Selected                                                    58 p
Longlow`s Sweet-N-Sour-Go-For-Power                                                13 p

5) La Chata Send To You                                                                              35 p      Äg: Malin Åkerman 

Sigrid The Haughty                                                                                       31 p
Åkerman Bullis Gyda Ragnarsdottir                                                            4 pÅrets valp hane 2022 

Longlow`s Sweet-N-Sour-Go-For-Power


Valpar Hanar

1) Longlow`s Sweet-N-Sour-Go-For-Power                          5 utst      53 p Sussie Lindquist

2) Luvipride Oliver Stone                                                             3 utst      39 p Karin Ögren

3) Bullegrenda´s Goyale Goggen                                                5 utst      35 p Martina Niemi

4) Garcel Bull Bavarius                                                                 1 utst        7 p Chatarina Greiff

5) Linus                                                                                        1 utst        6 p Lena Holtander
Årets valp tik 2022 

Longlow´s Sweet-Smart-And-Selected

Valp Tikar

1) Longlow´s Sweet-Smart-And-Selected                             5 utst       55 p Sussie Lindquist

2) Kjempebull's Beda                                                                   2 utst        15 p Martina Niemi

3) Hogwart´s Double Chance To Be Royal                            1 utst        10 p Heléne & Hanna Andersson

4) Kjempebull's Selma                                                                2 utst        10 p Martina Niemi

5) Kenia De New Gryffindor                                                      2 utst          8 p Malin Åkerman