Årets resultat Skeb och reglerÅRETS BULLDOGG - POÄNGBERÄKNING


Poängen består av en grundpoäng för placering på
a) svensk officiell utställning
b) av SKEB arrangerad specialutställning
Samt tilläggspoäng beroende på antalet "slagna" hundar. De fem bästa poängsummorna räknas samman.GRUNDPOÄNG:
BIR 12 poäng - BIM 10 poäng - 2 bhkl/btkl 8 poäng - 3 bhkl/btkl 6 poäng - 4 bhkl/btkl 4 poäng
CK utan placering 2 poäng - Tilläggspoäng - 1 poäng för varje slagen hund.TILLÄGGSPOÄNG FÖR GRUPP / BIS - PLACERINGAR:
BIG-1 15 poäng - BIG-2 14 poäng - BIG-3 13 poäng - BIG-4 12 poäng
BIS-1 20 poäng - BIS-2 19 poäng - BIS-3 18 poäng - BIS-4 17 poängÅRETS AVELSHUND / TIK:
De fem bästa avkommornas fem bästa resultat som fått poäng enligt ovan summeras.ÅRETS UPPFÖDARE:
Resultatet för egen uppfödning, de fem bästa hundarnas fem bästa resultat räknas samman.ÅRETS VETERAN:
Veteraner har separat poängberäkning men kan också placera sig på Årets Engelska Bulldogg. De fem bästa
resultaten räknas samman.
Hundar med CK 5 poäng - 1 veterankonkurrensklass 3 poäng - Bästa veteran 2 poäng - Tilläggspoäng
1 poäng för varje "slagen" hund i konkurrensklass.

TILLÄGGSPOÄNG VETERAN BIS-PLACERINGAR:
BIS-1 15 poäng - BIS-2 14 poäng - BIS-3 13 poäng - BIS-4 12 poäng