Bulletinen

Tidskrift för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg utkommer med 4 nummer per år. Material till tidningen skickas till  Inger Björkman 
inger.multums@outlook.com

Ansvarig utgivare:
Ordförande
Susanne Lindqvist
Rösaringvägen 319791 Bro 
Mob: 070-3374770

sussi.longlows@gmail.com


SÖKES! Är du intresserad av att bli vår nya redaktör?
Kontakta ansvarig utgivare enligt ovan. 

Manusstopp:
Nästa manusstopp15 november. 
Material och annonsering sker till
inger.multums@outlook.com


Annonspriser för medlemmar/uppfödare:
Annons färg el. svart/vit hel 200:-
Annons färg el. svart/vit halv 100:-Kommersiella annonser:
Helsida svart/vit : ............. 400:-
Halvsida svart/vit : ........... 200:-
Färgannons hel/halv : ...... 800:-
Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons 
 PG 37 62 98-6 


Betalning: 

 Till klubbens postgironummer: 37 62 98-6 i samband med insändande av annonsen. 
 Material publicerat i Bulldoggs-Bulletinen står för resp. författares uppfattning och överensstämmer     inte nödvändigtvis
 med redaktionens eller Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB). Alla bidrag måste undertecknas   med eget namn
- signatur godkännes inte. För tryckfel ansvaras ej.