BULLETINENTidskrift för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg utkommer med 4 nummer per år. 

Material till tidningen skickas till  inger. inger.multums@outlook.com

Ansvarig utgivare:

Ordförande

Susanne Lindqvist

Rösaringvägen 3

19791 Bro

Mob: 070-3374770

sussi.longlows@gmail.com


SÖKES! Är du intresserad av att bli vår nya redaktör?
Kontakta ansvarig utgivare enligt ovan. Manusstopp:
Nästa manusstopp15 november. Material och annonsering sker till inger.multums@outlook.com

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:
Annons färg el. svart/vit hel 200:-
Annons färg el. svart/vit halv 100:-Kommersiella annonser:
Helsida svart/vit : ............. 400:-
Halvsida svart/vit : ........... 200:-
Färgannons hel/halv : ...... 800:-
Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

PG 37 62 98-6

Betalning:
Till klubbens postgironummer: 37 62 98-6 i samband med insändande av annonsen
Material publicerat i Bulldoggs-Bulletinen står för resp. författares uppfattning och överensstämmer inte nödvändigtvis
med redaktionens eller Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB). Alla bidrag måste undertecknas med eget namn
- signatur godkännes inte. För tryckfel ansvaras ej.