Medlemsinformation


SKEB bildades 1965.
Då som rasklubb under SSD ( Svenska sällskaps och Dvärghundklubben). 
Sedan den 1/1-2001 har vi specialklubbsstatus med rasansvar för Engelsk Bulldogg.
SKEB är därmed direkt underställd SKK.

Klubbens adress är:

SKEB

Anneli Holstein
Järnlundsvägen 4
120 60 Årsta
mob: 0762-351149

anneliholstein@hotmail.com


Kontakta sekreteraren på    anneliholstein@hotmail.com

Kontakta medlemsansvarig Annika Helmersson  annika.helmersson58@gmail.com

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom
om hundvård och hundhållning. 

SKEB förverkligar sina syften genom att:
Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan anledning föreligger.

SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.
Bli medlem ,Välkommen att bli medlem i Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg! 

OBS! Glöm inte att ange på inbetalningen VAD den gäller och FÖR VEM samt din MAILADRESS!
Som medlem kan du även göra ett val av Bulletinen , ni kan välja att få den i pappersform eller digitalt.
SKEB's plusgirokonto är 37 62 98 - 6

Du kan swicha till SKEB på nummer :     1231391143

Skriv i kommentaren vad du betalar för.


MEDLEMSAVGIFTER 2023

Medlemsavgift huvudmedlem 300:-

Familjemedlem 75:-

Utländsk medlem 375:-

Gåvomedlemskap för uppfödare 200:- ( för nya valpmedlemmar)

Plus Giro nr 37 62 98-6


Viktigt att meddela klubben er mailadress och att välja Bulletinen

som papperstidning el webbtidning.

Detta kan göras separat till  annika.helmersson58@gmail.com

om plats inte finns på er inbetalning.

Nu kan ni även betala till SKEB:S  Swish nummer: 1231391143 
HUVUDMEDLEM UTANFÖR SVERIGE - 375 kr Inbetalning efter den 1 oktober innebär medlemskap både för innevarande och nästkommande år!  

vid eventuella frågor kontakta annika.helmersson58@gmail.com

Betalning från utlandet: Kontonr 37 62 98 -6 SEK.
Bankkontonr 99 604203 7629 86.
Kontoslag: PG KONTO FÖRENING.
IBAN: SE29 9500 0099 6042 0376 2986.
BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS.
Kontohavare: Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg* * *Du som är uppfödare i Sverige kan ge bort ett första medlemskap till din valpköpare för endast 200 KR! för utländsk valpköpare tillkommer 75 kr porto.
På detta sätt gynnar du både din valpköpare och rasklubben. Ange namn på valpköparen och vilken uppfödare det gäller.* * *SKEB har f.n. inte rullande medlemskap vilket innebär att du i början av varje kalenderår måste förnya ditt medlemskap för att det ska vara giltigt.


Vad kan klubben erbjuda dig?


Medlemmarna är och gör klubben! Vad vill DU att klubben ska göra? Kontakta oss i styrelsen och ge oss dina synpunkter! Klubben anordnar bl.a. bulldoggsträffar och utställningar. Ger råd och information på hemsidan och via facebook och ger även ut tidningen Bulletinen 4 gånger per år! Vi ser gärna att vi blir fler medlemmar som på så sätt kan representera rasen och tillsammans arbeta för rasens existens och hälsa. Vi behöver alltid funktionärer på våra utställningar och ser också gärna fler regionombud för att bl.a. anordna bulldoggträffar i dina trakter. Går du i bulldoggtankar är vår valpförmedlare tillgänglig och lämnar gärna information inför ditt köp och vad man bör tänka på. För detta krävs naturligtvis inget medlemskap. Välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har funderingar kring medlemskapet. Och välkommen som medlem i SKEB!