Styrelsen representeras i år 2023 av följande personer.

Här finner ni våra stadgar


Ordförande

Susanne Lindqvist

Rösaringvägen 3

19791 Bro

Mob: 070-3374770

sussi.longlows@gmail.com


Vice ordförande

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4 

12060 Årsta

Mob: 076-2351149

anneliholstein@hotmail.com


Kassör

Annika Helmersson

Östra Skyttegatan 38
688 30 Storfors
Mob: 0706-520030

annika.helmersson58@gmail.com


Sekreterare 

Anneli Holstein
Järnlundsvägen 4
12060 Årsta
Mobil: 0762-35 11 49

anneliholstein@hotmail.com


Ordinarie ledamöter


Louise Janving

Långtora Prästgård 28,
 745 96 Enköping
Telefon: 0708-383833

louise.janving@outlook.com


Annmarie Maeland 

Rågångsvägen 22

16342 Spånga

Mob: 0708-863193


annmariemaeland@gmail.com


Suppleanter


Catharina Greiff
Mobilnummer: 0727000818
cattisgre@gmail.com


Ann-charlotte Sonesson
Biskopskulla Gissle 3

74963 Örsundsbro

Mob: 0709-426467

lotta.sonesson@gmail.com


Utställningskommitten

Annmarie Mealand sammankallande

annmariemaeland@gmail.com                                                                     

Anneli Holstein   


Avels- och hälsokommitté 

Susanne Lindqvist sammankallande

sussi.longlows@gmail.com

Louise Janving

louise.janving@outlook.comAktivitetskommitté

Catharina Grieff
cattisgre@gmail.com

Ann-charlotte Sonesson

lotta.sonesson@gmail.com


Webbredaktör
Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

SKEB

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


 SKEB Revisorer

Christer Karlsson 

christka@msn.com


Linda Ergon Hellsvik

linda.hellsvik@gmail.com


Revisorssuppleanter 


Maria Strindler 

mariastrindler@live.se

Ywonne Auoja

ywonneauoja@hotmail.com


Valberedning

Verna Jansson sammankallande

verna@bahnhof.se

Karin Bratten Hill 

karin.bratten.hill@gmail.com 

Madelene Lindqvist

maggsmaama@gmail.com