Styrelsen representeras i år 2021 av följande personer.

Här finner ni våra stadgar


Ordförande

Susanne Lindqvist

Rösaringvägen 3

19791 Bro

Mob: 070-3374770

sussi.longlows@gmail.com


Vice ordförande

Sabina Holstein

Gröndalsvägen 31

117 66 Stockholm

Mob: 073-3366823

Sabina.holstein@hotmail.com


Kassör

Annika Helmersson

Östra Skyttegatan 38
688 30 Storfors
Tel:: 0550-61 791

annika.helmersson58@gmail.com


Sekreterare 

Anneli Holstein
Järnlundsvägen 4
12060 Årsta
Mobil: 0762-35 11 49

anneliholstein@hotmail.com


Ordinarie ledamöter

Inger Björkman
Sveagatan 66
216 14 Limhamn
Mobil: 070 - 404 73 75

inger.multums@outlook.com


Johanna Wik 

Porsvägen 314

19248 Sollentuna

mob: 0733-407844

johanna.janssin@gmail.com


Karin Bratten Hill

 Lilla Loshult 1150,

28 396 Killeberg.

Tel 0761-71 61 58

karin.bratten.hill@gmail.comSuppleanter

Tommy Saari

Agavägen 74

18155 Lidingö

mob: 0720-465650

tommy.saari@icloud.com


Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


Louise Janving 

Långtora Prästgård 28, 745 96 Enköping

Telefon: 0708-383833

louise.janving@outlook.com


Utställningskommitté
Tommy Saari sammankallande

tommy.saari@icloud.com

Avels- och hälsokommitté 

Susanne Lindqvist sammankallande

sussi.longlows@gmail.com


Aktivitetskommitté

Sabina Holstein sammankallande

Gröndalsvägen 31

117 66 Stockholm

Mob: 073-3366823

Sabina.holstein@hotmail.com


Johanna Wik

Porsvägen 314

19248 Sollentuna

mob: 0733-407844

johanna.janssin@gmail.com


Webbredaktör
Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

SKEB

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com SKEB Revisorer


Christer Karlsson 

christka@bahnhof.se


Linda Ergon Hellsvik

linda.hellsvik@gmail.com


Revisorssuppleanter 


Maria Strindler 

mariastrindler@live.se

Ywonne Auoja

ywonneauoja@hotmail.com


Valberedning

Carina Törnkvist sammankallande

carina.tornkvist@telia.com 


Ledamöter

Ewa Bewick

bewick@telia.com

Madelene Lindqvist

maggsmaama@gmail.com