Styrelsen representeras i år 2022 av följande personer.

Här finner ni våra stadgar


Ordförande

Susanne Lindqvist

Rösaringvägen 3

19791 Bro

Mob: 070-3374770

sussi.longlows@gmail.com


Vice ordförande

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4 

12060 Årsta

Mob: 076-2351149

anneliholstein@hotmail.com


Kassör

Annika Helmersson

Östra Skyttegatan 38
688 30 Storfors
Tel:: 0550-61 791

annika.helmersson58@gmail.com


Sekreterare 

Anneli Holstein
Järnlundsvägen 4
12060 Årsta
Mobil: 0762-35 11 49

anneliholstein@hotmail.com


Ordinarie ledamöter


Louise Janving

Långtora Prästgård 28,
 745 96 Enköping
Telefon: 0708-383833

louise.janving@outlook.com


Karin Bratten Hill

 Lilla Loshult 1150,

28 396 Killeberg.

Tel 0761-71 61 58

karin.bratten.hill@gmail.com


Suppleanter


Johanna Wik
Porsvägen 314
19248 Sollentuna

mob: 0733-407844

johanna.janssin@gmail.com


Anna-Lena Mazhouda
Björkvägen 10
78477 Borlänge
Mob: 0736423253
amazhouda@hotmail.com

Utställningskommitté

Anneli Holstein   sammankallande

Karin Bratten Hill

karin.bratten.hill@gmail.com


Avels- och hälsokommitté 

Susanne Lindqvist sammankallande

sussi.longlows@gmail.com

Louise Janving

louise.janving@outlook.com

Johanna Wik


Aktivitetskommitté

Johanna Wik Sammankallande

johanna.janssin@gmail.com

Anna-Lena Mazhouda

amazhouda@hotmail.com


Webbredaktör
Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

SKEB

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com SKEB Revisorer


Christer Karlsson 

christka@bahnhof.se


Linda Ergon Hellsvik

linda.hellsvik@gmail.com


Revisorssuppleanter 


Maria Strindler 

mariastrindler@live.se

Ywonne Auoja

ywonneauoja@hotmail.com


Valberedning

sammankallande

Ledamöter

Ewa Bewick

bewick@telia.com

Madelene Lindqvist

maggsmaama@gmail.com