Styrelsen representeras i år 2019 av följande personer.

Här finner ni våra stadgar


Ordförande

Ewa Bewick
Stampereds Gård 1
418 78 Göteborg
Mobil: 0702 - 23 11 59

bewick@telia.com

Vice ordförande

Yvonne Axling

Långgatan 28b

271 43 Ystad

mob: 0727-282688

kennelsandbrooks@hotmail.comKassör
Annika Helmersson
Östra Skyttegatan 38
688 30 Storfors
Tel:: 0550-61 791

annika.helmersson58@gmail.com

Sekreterare 

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta
Mobil: 0762-35 11 49

anneliholstein@hotmail.com


Ordinarie ledamöter

Inger Björkman
Sveagatan 66
216 14 Limhamn
Mobil: 070 - 404 73 75

inger.multums@comhem.se

Therese Pettersson
Litslena Västra Vällinge 12
745 96 Enköping

info@kennelstayatplay.se

Sabina Holstein
Barytongränd 26
175 48 Järfälla
Sabina.holstein@hotmail.com


Suppleanter

Helene Kindkvist    Valphänvisare

Ingelsbo 7 Kindkvistegården

61595 Valdermarsvik

 mob: 0707-237383

heleneSKi@hotmail.com

Johanna Wik

Porsvägen 314

19248 Sollentuna

mob: 0733-407844

johanna.janssin@gmail.com

Tommy Saari

Agavägen 74

18155 Lidingö

mob: 0720-465650

tommy.saari@icloud.com

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com

Utställningskommitté
Tommy Saari sammankallande

tommy.saari@icloud.com

Avels- och hälsokommitté
Therese Pettersson sammankallande

info@kennelstayatplay.se

Aktivitetskommitté

Sabina Holstein sammankallande

 Barytongränd 26
175 48 JärfällaJohanna Wik

Porsvägen 314

19248 Sollentuna

mob: 0733-407844

johanna.janssin@gmail.com


Webbredaktör
Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com


KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

SKEB

Anneli Holstein

Järnlundsvägen 4

12060 Årsta

mob: 0762351149

anneliholstein@hotmail.com SKEB Revisorer
Christer Karlsson 

christka@bahnhof.se


Linda Atterfors Hellsvik

linda.hellsvik@gmail.com


Revisorsuppleanter
Maria Strindler
mariastrindler@live.se

Ywonne Auoja

ywonneauoja@hotmail.com

Valberedning

Madelene Lindqvist  sammankallande

maggsmaama@hotmail.com

Ledamöter
Annelie Malmström 
anneli_mikkis@Hotmail.com

Martina Niemi

martinaniemi@hotmail.com