Styrelsen representeras i år 2018 av följande personer.

Här finner ni våra stadgar


Ordförande
Ewa Bewick
Stampereds Gård 1
418 78 Göteborg
Mobil: 0702 - 23 11 59
bewick@telia.com

Vice ordförande och Valphänvisare
Helene Kindkvist
Ingelsbo 7, Kindkvistegården
615 95 Valdemarsvik
0123-33000
0707-237383
helenesk.skeb@hotmail.com


Kassör
Annika Helmersson
Östra Skyttegatan 38
688 30 Storfors
Tel:: 0550-61 791

annika.helmersson58@gmail.com


Sekreterare
Karin Jonsson
Bojvägen 1
826 60 Söderhamn
Mobil: 072-225 03 42

karinronn@Hotmail.com


Ordinarie ledamöter

Inger Björkman (Utställningsansvarig)
Sveagatan 66
216 14 Limhamn
Mobil: 070 - 404 73 75

inger.multums@comhem.se

Therese Pettersson
Litslena Västra Vällinge 12
745 96 Enköping

info@kennelstayatplay.se

Sabina Holstein
Barytongränd 26
175 48 Järfälla

Sabina.holstein@hotmail.com


Suppleanter

1:a Annika Glavstedt
annika.skeb@gmail.com

2:a Karin Jonsson
karinronn@Hotmail.com


Utställningskommitté
Inger Björkman sammankallande
inger.multums@comhem.se


Avels- och hälsokommitté
Yvonne Axling sammankallande
kennelsandbrooks@hotmail.com


Webbredaktör
Anneli Holstein
anneliholstein@hotmail.com


KONTAKTUPPGIFTER TILL KLUBBEN:

SKEB
Karin Jonsson
Bojvägen 1
826 60 Söderhamn
Mobil: 072-225 03 42

karinronn@Hotmail.com


 SKEB Revisorer
Christer Karlsson
christka@bahnhof.se
Susanne Persson

sus.si@live.se

Revisorsuppleanter
Maria Strindler
mariastrindler@live.se
Ywonne Aouja


Valberedning
Annelie Malmström 
anneli_mikkis@Hotmail.com

Martina Niemi

martinaniemi@hotmail.com