Avels kommittén

Information från AK (avelskommittén)

Sommaren 2015 var skebs förslag till hälsointyg färdigt och skickades in till SKK för godkännande.

Då kom trubbnosupproret och vi i SKEB, med vårt avelsintyg, låg i bräschen för trubbnosarna.

Yvonne Axling och Ewa Bewick fick då ingå i SKKs grupp för valpbesiktningsintyg och avelsintyg.

Arbetet med valpbesiktningsintyget är slutfört avelsintyget är färdigt som prototyp och testas av olika veterinärer.

Mer information finns att läsa här.

https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

Comparison of submaximal exercise test results and severity of brachycephalic obstructive airway syndrome in English bulldogs

Invetering av raserna Mops, Fransk billdogg, Engelsk bulldogg och Bostonterrier


Avelskommittén består av:

Susanne Lindquist  sammankallande

Louise Janving 

louise.janving@outlook.com

Johanna Wiik

johanna.janssin@gmail.com

 

____________________________________________________________________________________________

AVELSREKOMMENDATIONER


Hund som avses gå i avel ska:

- Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på
överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden
anger.
- Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och
längd.
- Vara friska och ha sunda rörelser.
- Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck.
- Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.


Som uppfödare bör du se till att:
- Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.
- Kombinationens inavelskoefficient helst inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.
- Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).


Tiken:
- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.
- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt eller ges
värkstimulerande medel bör orsaken utredas och tas i beaktande i den eventuella framtida avel.
- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall
utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.
- En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.
- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.


För både hane och tik rekommenderar SKEB att hunden ska ha minst Very Good som kvalitetspris från utställning.
(Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.)


 (Att gälla fr.o.m. 1/1-2021 efter överenskommelse vid Uppfödarmötet 2020-12-09)