Att köpa Engelsk Bulldogg


Att köpa Engelsk Bulldogg

BULLDOGGKÖP!

Här tar SKEB upp viktiga frågor för den som går i Bulldoggköpartankar. Problematiken kring import och hundhandlare gäller även för många andra raser men här pratar vi specifikt Engelsk Bulldogg!

IMPORT

Att importera från annat land kan vara lockande då väntan på en bulldoggvalp kan kännas oändlig. Ett varningens ord är dock på sin plats ! Som köpare av en utländsk hund vilar det fulla ansvaret på köparen.

- Du ska själv kolla upp att kenneln är seriös, dvs ingen hundfabrik eller en kringvandrande hundhandlare som säljer valpar på torg och parkeringar.

- Du ska förvissa dig om att valparna och kennelns andra hundar lever under goda förhållanden, det finns de som tillbringar hela liv i små burar/mörka lador/utomhus året runt oavsett väder osv. Enda sättet att göra detta är att besöka kenneln!

- Du vill också veta att föräldradjuren är sunda och vid god hälsa. Besök kenneln!

- Valpen ska ha ett giltigt registreringsbevis utfärdat i det land den kommer ifrån som Svenska Kennelklubben godtar. Det är många som inte fått igenom sin omregistrering då SKK givit avslag vid oklara papper från ursprungsland!

- Valpen ska ha införselpapper godkända av Svenska Jordbruksverket och alla de vaccinationer som krävs, det är olika för olika länder och bör kollas noga med Jordbruksverket innan valpen ska hämtas. Regler kan ändras ganska snabbt vid sjukdomars utbrott tex.

- Som importör får du stå för alla kostnader som kan uppstå vid en karantänsvistelse om hunden förs in mot gällande bestämmelser vid ankomst till Sverige

ANNONSER

Under senare år har mängden utannonserade bulldoggar på nätet och i diverse annonstidningar ökat dramatiskt! Tänk på att Du genom att köpa dessa "stackars", för det är så många benämner flera av de Bulldoggar som sålts på Internet, understödjer denna verksamhet. För verksamhet ÄR det och den är stor, annonsörerna lever på detta och tjänar stora pengar!

Hur synd Du än tycker om just denna Bulldogg så stödjer Du den verksamhet som bedrivs av dessa hundhandlare genom att köpa Den!

- Ofta är dessa hundar importerade från Öststater. De har haft flera ägare och tikarna har oftast haft en valpkull eller två trots att de själva är väldigt unga!

- Stamtavla finns inte eller utlovas att skickas senare per post.

- En oregistrerad bulldogg utan stamtavla är att jämföra med en blandrashund, den kan ex. ALDRIG ställas ut!!!

- Det förekommer även svenskfödda oregistrerade bulldoggar. Där ska man ställa sig frågan, VARFÖR är de utan stamtavla?

- Hunden visas upp på någon allmän plats eller hemma hos någon som inte har anknytning till den tänkta "affären"

- Priset för dessa bulldoggar varierar men ligger oftast väldigt nära eller högt över det våra svenska uppfödare anslutna till SKEB och SKK tar.

- Möjligheten att få information ang. föräldradjurens levnadsförhållanden, deras fysiska och psykiska status, valpens uppväxt och ev. sjukdomar är OBEFINTLIG!

- Den grymma och växande handeln med hundar kommer att fortsätta så länge det finns människor som köper dem!!!

KÖP INTE BULLDOGG på det sättet. Vänd er till SKEB och SKK för en mycket större chans till ett lyckat bulldoggköp OCH liv tillsammans med din bulldogg!

___________________________________________________________________________________________

Engelsk bulldog är en ras som varit och är omstridd i medier och bland allmänheten. Det har varit många diskussioner ang. rasens hälsa. T.ex. om den kan andas? Kan den föda själv utan kejsarsnitt? Kan den över huvud taget röra på sig utan att svimma? Har den problem att gå? Ligger den bara och sover i soffan? m.m. m.m. Vi vill här och nu sätta stopp för olika myter och felaktigheter och berätta lite om rasen och dess fördelar.

Först och främst är det en genuint vänlig, godmodig, envis och alldeles underbar familjehund. Den är lika gärna med på skogsrundor som den tycker om att ta det lugnt med familjen framför tv.n en fredagskväll.

Den är intelligent men envis. Vänlig men bestämd. Den hittar på upptåg, spelar pajas, vill gärna gosa och kela och vara med så mycket som möjligt. Den är utmärkt som familjehund eller ensamhund, bara den får den tid och uppmärksamhet den behöver och är värd. Som med alla hundraser med andra ord.

För att rasen ska vara frisk och sund har ett viktigt hälsoarbete pågått en längre tid. RAS har även reviderats och ett hälsointyg är på väg att lanseras. Att avel endast skall ske med friska, sunda och ej opererade individer är oerhört viktigt då vi vill att våra hundar ska må bra och inte ha problem med vare sig andning eller något annat. För att kunna följa upp och även leverera statistik över det arbete med hälsan som pågår behöver vi er hjälp. SKK kräver att vissa förbättringar kan påvisas inom en snar framtid och den hälsoenkät som klubben skickar ut behöver vi få tillbaks av er. Även utskickade valpenkäter är viktiga att få in och följa upp.

Köp endast hundar som är registrerade i SKK. Vare sig du senare kommer att ställa ut hunden eller inte. En registrering i SKK innebär bl.a. att uppfödaren har följt de avelsregler som finns. Naturligtvis kan de ha gjort det ändå men då har Du gjort vad Du kan för att försäkra dig om att så är fallet. Läs också gärna mer på SKK's hemsida om uppfödning och avel: https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/

Se till att få träffa valpen i dess HEMMILJÖ! Inte på någon annan plats.

Ett hälsoarbete utan er hjälp är omöjligt att genomföra.

__________________________________________________________________________________________________

AVELSREKOMMENDATIONER

Strategier och prioriteringar för att nå hälsomålen i RAS

Strategier och prioriteringar för uppfödare

Om målen ska uppnås och rasen ska ha förutsättningar att fortsatt accepteras av

samhället måste hälsan nu komma i första rummet vid varje avelsbeslut.

Som uppfödare förväntas du bidra till kunskapen om hälsoläget genom att fylla i SKEBs

uppfödarenkät för varje kull du föder upp.

För att de uppsatta hälsomålen ska uppnås är det viktigt att du som uppfödare följer

strategierna och prioriteringarna nedan när du väljer avelsdjur. Problemfri andning har

högsta prioritet av de olika hälsoaspekterna.

Välj avelsdjur som:

- är friska och sunda och vars nära släktingar är friska och sunda. Helheten är alltid

viktigast, upplever du inte att hunden är frisk och sund är det inte ett bra avelsdjur!

- andas utan problem även vid ansträngning och värme och som har en längd på

överkäken/nosryggen som med mariginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

- har tillräcklig längd på halsen och välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

- rör sig sunt och som inte har några kliniska problem som kan kopplas till skelett eller

rörelseapparat.

- har en frisk hud utan allt för mycket hudveck .

- kommer ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer i

påtagligt högre utsträckning än för rasen i genomsnitt.

- har genomgått den hälsodeklaration som beskrivs nedan (gäller så snart protokoll och

rutiner för denna besiktning finns tillgängligt).

Välj gärna en äldre frisk hane framför en ung. En äldre hane har oftare hunnit utveckla

eventuella ärftliga hälsoproblem än en yngre hane och kan säkrare värderas när man

väljer avelsdjur. Har hanen använts i avel tidigare kan man också utvärdera hur de

tidigare valparna blivit. Man vet alltså mer om vad man får när man använder en äldre

hane och minskar därmed risken att anlag för allvarliga hälsoproblem nedärvs till

valparna.

Välj avelsdjur som kan para sig naturligt, har goda, sunda rörelser, som andas

obehindrat, som har en frisk hud, god ögonstatus och en sunt utformad svans. Dessa

avelsdjur ska värderas högt i avelsarbetet.

Välj bort avelsdjur som:

- har andningsproblem, för trånga luftvägar, tex förträngningar i luftstrupe och svalg,

samt hundar som uppvisar ljudlig andning, hyperventilering och/eller andra tecken på

en ansträngd andning utan att de utsatts för extrem ansträngning och/eller extrem

värme. Hundar med dessa problem får inte användas i avel. Detta är förbjudet i så väl

svensk lagstiftning som i SKKs regler. I filmen "Att bedöma hundars andning" finns tips

och råd kring vad man kan titta efter när man ska avgöra om en hund har

andningsproblem. Filmen finns att se kostnadsfritt via You Tube och kan även beställas

från SKKs kansli.

- genomgått operativa ingrepp av mjuka gommen, nosen eller svalget. Hundar som

genomgått dessa ingrepp får inte användas i avel. Detta är förbjudet i så väl svensk

lagstiftning som i SKKs regler.

- uppvisar exteriöra detaljer som kan påverka andningen (för rasen kort nos, knipta

näsborrar osv) .

- uppvisar kliniska problem på grund av HD eller har en grav form av HD enligt FCIs

avläsningssystem. SKK/AKs policyuttalande gäller för alla raser: "Det kan inte anses

förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda hund med HD-grad E i avel, eller

att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad är det inte heller

förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel."

- har hudproblem, exempelvis återkommande klåda och hudinfektioner. Hundar som

uppvisar allvarliga hudproblem skall ej användas i avel.

-uppvisar uppenbara ögonproblem. Dessa hundar skall ej användas i avel. Hundar med

entropion (inåtrullade ögonkanter) och ektropion (utåtrullade ögonkanter) bör ej

användas i avel. Cherry-eye är en vanlig åkomma inom rasen som bör

uppmärksammas. Det är inte lämpligt att para två hundar som har cherry eye med

varandra.

-har inåtväxande eller "tät" svans och/eller har genomgått operationer av svansen

(undantaget skador som uppkommit på grund av olyckshändelse). Hundar med

inåtväxande svans, svans som täcker för analöppningen eller med bortopererad svans

skall inte användas i avel.

Särskilt om tikar:

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt. Den generella

rekommendationen är att tikar som förlösts med kejsarsnitt en gång endast i

undantagsfall bör användas i avel igen (t ex om tikens avelsvärde med

avseende på andra hälsoaspekter bedöms vara mycket högt).

- Tikar som två gånger genomgått kejsarsnitt, oavsett orsak, skall ej användas

vidare i avel.

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.