Hälsoenkäten 2021

Ladda ner enkäten och följ anvisningarna 

Hälsa och sjukdom

REDOVISNING AV HÄLSOENKÄTEN 

ANDNINGSPROJEKTETFUKTEKSEM


Vid arbetet med RAS och insamlande och genomgång av försäkringsstatistik, är det fortfarande hud och andning som är anledning för de flesta antalet veterinärbesök.
Närmare läsning ger upplysningar om att många besök hos veterinären gäller fukteksem.
Fukteksem (kallas även för hot spots) är ingen bulldoggsrelaterad åkomma utan återfinns hos de flesta raser.
Men hos bulldoggen lättare uppstår i hudvecken om de inte hålls torra och rena.
Och är faktiskt en ganska enkel åkomma att behandla själv om den upptäcks i tid.
Som förebyggande är att alltid torka hunden torr efter bad, och då speciellt, ögonveck, nacke, kinder, halsskinn och svansfästet och under svansen, där fukten ofta finns kvar.
Ta som vana att ca 2 timmar efter det att Du tror hunden är torr, torka igenom nämnda områden igen med en torr handduk.
Fukt och värme är den bästa grogrunden för fukteksem.
De kan uppstå väldigt snabbt, över en natt eller t.o.m. på några timmar.
En fuktig, varig, kladdig, ömmande fläck, där håren klistrar ihop sig till en kaka.
Om Du upptäcker ett fukteksem på din hund, är det viktigaste att klippa rent området från hår, tillräckligt omfattande så att den infekterade fläcken omges av ett område med oskadd hud. Det är annars mycket lätt att infektionen sprider sig vidare utåt via hårstråna.
Detta är också vad veterinärerna gör som första åtgärd.
Desinficerande baddning görs sedan med tex Alsollösning, (ej Alsolsprit, som svider) som är uttorkande, eller jod, hos veterinären brukar man också kunna köpa en lösning: Bonex-lösning, som också snabbt torkar ut, och därefter pudra med ett sårpuder.
Denna behandling upprepas ett par gånger om dagen till det uppstår en sårskorpa.
Och ganska snart därefter läker infektionen ut.
Har fukteksemet blivit mera omfattande över stora områden bör man naturligtvis
ta hunden till veterinär som då kanske behöver även en antibiotikakur.
Men när hudåkommor uppstår kontakta alltid först Din uppfödare för råd, det kanske inte alltid behövs ett veterinärbesök, utan kan åtgärdas på ett enkelt sätt,
eller är av övergående art. Hundar har som vi människor, också "pubertetsperioder" då hormonerna rusar runt i kroppen och kan orsaka diverse åkommor, tex kvisslor.