Styrelsen representeras i år 2023 av följande personer.

Ordförande                                       Vice Ordförande/Sekreterare      Kassör

Susanne Lindquist                                  Anneli Holstein                                    Annika Helmersson

Rösaringvägen 3                                    Järnlundsvägen 4                                 Östra Skyttegatan 38

197 91 Bro                                                 120 60 Årsta                                        688 30 Storfors

Mob: 070-3374770                                Mob: 076-2351149                                Tel: 0550-61791                                                                                               

sussi.longlows@gmail.com                    anneliholstein@hotmail.com             annika.helmersson58@gmail.com


Ordinarie ledamöter

Louise Janving                                        Annmarie Maeland

Långstora Prästgård 28                         Rågångsvägen 22

745 96 Enköping                                    163 42 Spånga

Mob: 0708-383833                                Mob: 

Louise.janving@outlook.com                 annmariemaeland@gmail.com