Svenska klubben för Engelsk Bulldogg

                                                                                   Grundad 1965

Den nya styrelsen finns nu på styrelse, stadgar och kontaktuppgifter   obs! Ny sekreterare är Anneli Holstein  anneliholstein@hotmail.com

Under aktuellt finns medlemsavgiften för 2021 även under fliken medlemsinformation.

Vi vill uppmärksamma er på att medlemsavgiften inte är rullande per kalenderår

När ni anmäler er ange även en mailadress  och om det finns intresse för att få sin bulletin tidning på webben istället för i pappersform. Detta kan ni göra till annika.helmersson58@gmail.com

Tack för att många ut av er medlemmar har gjort ett val av hur ni vill ha Bulletinen send till er. Det underlättar för vårt arbete när de ska skickas ut. Några har fortfarande inte gjort något val gör det så fort ni kan. Ni kan  skicka det med ett SMS till telnr: 0706520030 skriv namn och om ni vill ha tidningen digitalt eller i brevlådan. Om man inte gör ett val kommer den digitalt och vi hoppas att ni har förståelse för det.

Hälsningar styrelsen Hej,
Följande nyhet/information angående nya rutiner vid röntgen av leder går idag ut på SKK.se. Vi vill med detta mejl be er sprida informationen till era klubbmedlemmar.
Nya rutiner för röntgen av leder
Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.Tidigare har den som röntgat sin hund betalat för såväl själva undersökningen som SKKs avläsning och registrering på veterinärkliniken. SKK har sedan fakturerat kliniken för avläsningen. I den nya e-tjänsten SKK röntgenavläsning kommer hundägaren istället att betala för avläsningen i förväg direkt till SKK. Hundägaren fyller i alla uppgifter om hunden och godkänner att resultaten får publiceras på skk.se med hjälp av bank-ID. Avläsningsavgiften betalas direkt med kontokort och gäller ett år. När du sedan bokar tid hos din veterinär finns alla uppgifter redan i systemet och både du och veterinären slipper hantera några papper. Själva undersökningen betalar du på veterinärkliniken precis som tidigare.SKK röntgenavläsning införs successivt över landet
Den nya tjänsten SKK röntgenavläsning har redan testkörts på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under sommaren och under augusti kommer ytterligare några medelstora kliniker att testköra systemet. Därefter införs de nya rutinerna på klinikerna enligt följande:Vecka 37-38 i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg
Vecka 39-40 i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Södermanland och Stockholm
Vecka 41-42 i Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Halland. Kronoberg, Kalmar, Skåne, Blekinge och GotlandDet här innebär att du som planerat att röntga din hund från vecka 37 och bor i Norrland kan beställa din röntgenavläsning redan nu. Det är dock viktigt att du först kontrollerar med din veterinärklinik att de kommer att ansluta sig till systemet enligt plan. Observera att tidplanen ovan är preliminär och att införande i Svealand och Götaland kan komma att skjutas framåt om problem i systemet skulle uppstå.Resultatet via mejl
När röntgenbilderna är bedömda av SKKs avläsare skickas resultatet till dig som hundägare via mejl och publiceras på SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Du skriver själv ut din hunds röntgencertifikat, som nu fått ett nytt utseende.Länk till nyheten på SKK.se https://www.skk.se/?newsitem=170206

Med vänlig hälsning
Linda Wikström-Sträng
Handläggare.
Avdelningen för avel och hälsa
Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 27Besök oss på Rotebergsvägen 3, Sollentuna.
SKK följer GDPR, vill du läsa mer om SKKs hantering kan du göra det här.

GODA NYHETER!

Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till Er alla som har någon av de fyra Focusraserna, Mops, Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Engelsk Bulldogg.

Vi sitt möte i juni Beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser skall testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen. MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som avslog vår begäran. Vi MopsOrdens årsmöte 29.2.2020 tog medlemmarna ett beslut om att vi skall verka för införande av BOAS.

Efter att holländska regeringen och holländska Kennelklubben Raad van Beheer gett 12 raser sådana restriktioner vad gäller exteriör ff a avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enl gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med Engelska Kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCI:s medlemsländer att använda BOAS metoden.
Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.

Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.
SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/Avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer att använda Cambridgemetoden för BOAS och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.
Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

20200710

Moa Persson                                 Lars-Olof Carlén

Ordförande                                  Ordförande

MopsOrden SDHK

OBS!


Hej alla medlemmar ! 

Hur vill du ha din bulletin ? Man kan välja den på 2 olika sätt digitalt eller i pappersform . 

Om man inte gör ett val så får man den digitalt, det är viktigt för oss att få veta hur ni väljer.

Är ni osäkra på om ni har gjort ett val gör det igen . 

Glöm inte skriva namn  vid sms så att vi vet vem du är.

Skicka in ert svart till annika.helmersson58@gmail.com eller

SMS 0706520030

                                  Möte Uppfödare

                  Styrelsen för SKEB tackar för ett trevligt möte och att så många anmälde sitt intresse.

                   

                                                          Vänliga hälsningar styrelsen

Aktuella Nyheter


 Mötet Örebro 25/1-2020

                      Vi hade en jätte  trevlig dag i Örebro. Karin Ögren bjöd på en fantastiskt intressant föreläsning om vår Engelska Bulldogg och det nya Raskompendiumet. 

Hej alla medlemmar

Vid frågor underlättar det om ni vänder er till den personen som har ansvar inom området. Att vända sig till en och samma person gör att det ska vidare i nästa led, det gör att det tar längre tid och blir tungrott för oss i styrelsen. Många mail och samtal hamnar hos en eller två personer som inte kan ge svar direkt det blir mycket att hantera för dem. Vi vill såklart ge er svar så fort vi kan. Ansvarområden finns under styrelse och kontaktuppgifter.

Tack styrelsen


.

Kompendiumet finns att köpa från klubben. Se sidan 

Uppfödarmöte

Vi hade ett uppfödarmöte med  sammanlagt 14 personer där vi diskutera Bulldoggens framtid. Det har kommit ut skrivelser från SKK bl.a som vi tyckte var viktigt att samtala om i ett forum där vi får era åsikter och hur vi ska i klubben jobba vidare med det. Några har hört av sig och undrat varför inte de var med, innan mötet fanns det en text här på hemsidan där vi informerade om det och att man kunde ta kontakt med klubbens sekreterare om man var intresserad. Det var ett snabbt beslut att genomföra mötet och tyvärr så kunde inte alla vara med . Vi bjöd in alla de som finns på uppfödar sidan ,med tanke på att så många ville vara med som 14 personer tyckte vi att det är ett antal som kan räcka vid ett telefon möte. Om det finns ett intresse att ha fler samtalsgrupper ordnar vi gärna det ni kan anmäla er till vår sekreterare anneliholstein@hotmail.com  . Det mötet som vi hade var lyckat och kommer att ha ett uppföljningsmöte. Vi i styrelsen tackar för er medverkan och hoppas att ni också tyckte att det var ett bra möte.

                                                                                                                                    STYRELSEN

Vill ni bli medlem!

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 


Aktuellt

Skeb har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Skeb har till ändamål att främja avel för

Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

Skeb förverkligar sina syften genom att:

väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!

Eftersom Sverige är långt och alla inte kom

Klubben planerar fortsatta träffar per telefon!

mer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

Dessa möten kommer att vara till för ALLA intresserade, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

Vi kommer återkomma med ny information om planerade möten vare sig de blir fysiska eller per telefon så håll utkik!

Varma hälsningar

SKEB