En liten påminnelse

Glöm inte att anmäla er till föreläsningen 0m Ras kompendiet  i Örebro den 25 januari om ni vi delta se längre ner på sidan.


Aktuella Nyheter


Hej alla medlemmar

Vid frågor underlättar det om ni vänder er till den personen som har ansvar inom området. Att vända sig till en och samma person gör att det ska vidare i nästa led, det gör att det tar längre tid och blir tungrott för oss i styrelsen. Många mail och samtal hamnar hos en eller två personer som inte kan ge svar direkt det blir mycket att hantera för dem. Vi vill såklart ge er svar så fort vi kan. Ansvarområden finns under styrelse och kontaktuppgifter.

Tack styrelsen


.

NYHETER

                                        Vårens special uställning   Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg


Uppfödarmöte

Vi hade ett uppfödarmöte med  sammanlagt 14 personer där vi diskutera Bulldoggens framtid. Det har kommit ut skrivelser från SKK bl.a som vi tyckte var viktigt att samtala om i ett forum där vi får era åsikter och hur vi ska i klubben jobba vidare med det. Några har hört av sig och undrat varför inte de var med, innan mötet fanns det en text här på hemsidan där vi informerade om det och att man kunde ta kontakt med klubbens sekreterare om man var intresserad. Det var ett snabbt beslut att genomföra mötet och tyvärr så kunde inte alla vara med . Vi bjöd in alla de som finns på uppfödar sidan ,med tanke på att så många ville vara med som 14 personer tyckte vi att det är ett antal som kan räcka vid ett telefon möte. Om det finns ett intresse att ha fler samtalsgrupper ordnar vi gärna det ni kan anmäla er till vår sekreterare anneliholstein@hotmail.com  . Det mötet som vi hade var lyckat och kommer att ha ett uppföljningsmöte. Vi i styrelsen tackar för er medverkan och hoppas att ni också tyckte att det var ett bra möte.

                                                                                                                                    STYRELSEN

Vill ni bli medlem!

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 


Aktuellt

Skeb har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Skeb har till ändamål att främja avel för

Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

Skeb förverkligar sina syften genom att:

väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!

Eftersom Sverige är långt och alla inte kom

Klubben planerar fortsatta träffar per telefon!

mer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

Dessa möten kommer att vara till för ALLA intresserade, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

Vi kommer återkomma med ny information om planerade möten vare sig de blir fysiska eller per telefon så håll utkik!

Varma hälsningar

SKEB

NYHETER NEDAN!


191220 ÅRETS BULLDOGG!

 Läs mer om rasens hälsa under Ras och Hälsa!


Viktig information

Glöm inte att betala medlemsavgiften innan My Dog

3-6 Januari 2020 om ni vill tillgodo räkna poängen för Årets Bulldogg / Hälsningar Styrelsen