Svenska klubben för Engelsk Bulldogg

                                                                                   Grundad 1965

Under aktuellt finns medlemsavgiften för 2022 även under fliken medlemsinformation.

Vi vill uppmärksamma er på att medlemsavgiften inte är rullande per kalenderår

När ni anmäler er ange även en mailadress  och om det finns intresse för att få sin bulletin tidning på webben istället för i pappersform. Detta kan ni göra till annika.helmersson58@gmail.com

SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKEB har till ändamål att främja avel för
Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.
SKEB förverkligar sina syften genom att väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Inbjudan 

Det nya hälsoprogrammet gällande andning för mops, engelsk bulldogg och fransk bulldogg är igång! Du som hundägare kan boka tid på djurklinik/djursjukhus som har veterinärer som är särskilt utbildade för att utföra undersökningen (alltså på samma vis som du i dag bokar exempelvis ögonlysning). Se lista på denna sida, där du även kan läsa mer om RFG-Scheme:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/andning/rfg-scheme/<br>

Under uppstartsfasen kommer SKK även att ordna några undersökningstillfällen på olika platser i landet. Nu har vi bokat in ytterligare ett tillfälle för BOAS gradering enligt RFG-Scheme. Lördagen den 13 maj ordnar vi ett undersökningstillfälle i Ås straxt utanför Östersund. Undersökningen sker i Dille hundhall i Ås och undersökande veterinär denna dag är Anna Pettersson. Kostnaden per hund är 750 kr, vilket är något subventionerat av SKK. Hundarna ska vara minst 24 månader och får inte vara opererade i luftvägarna eller stå på någon behandling gällande andning. Hundar under 24 månader kan undersökas och får då ett preliminärt resultat registrerat. Undersökningen tar ca 20 minuter och antalet hundar som kan undersökas per dag är begränsat.

Frågor och välkommen med din anmälan till: Lotta Olsson, 08/795 30 03, lotta.olsson@skk.se

Inbjudan Det nya hälsoprogrammet gällande andning för mops, engelsk bulldogg och fransk bulldogg är igång!

 Du som hundägare kan boka tid på djurklinik/djursjukhus som har veterinärer som är särskilt utbildade för att utföra undersökningen (alltså på samma vis som du i dag bokar exempelvis ögonlysning). Se lista på denna sida, där du även kan läsa mer om RFG-Scheme:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/andning/rfg-scheme/

Under uppstartsfasen kommer SKK även att ordna några undersökningstillfällen på olika platser i landet.

 Nu har vi bokat in ytterligare två tillfällen för BOAS gradering enligt RFG-Scheme.

 Lördagen den 29 april ordnar vi ett undersökningstillfälle i Bjuv. 

Undersökningen sker på Selleberga hundsportcenter och undersökande veterinärer denna dag är Alexandra Vilén och Lena Nilsson.

 Lördagen den 6 maj ordnar vi ett undersökningstillfälle i Luleå. 

Undersökningen sker i Fokushallen och undersökande veterinärer denna dag är Barbara Dyall och Monica Stavenborn.

 Kostnaden per hund är 750 kr, vilket är något subventionerat av SKK. Hundarna ska vara minst 24 månader och får inte vara opererade i luftvägarna eller stå på någon behandling gällande andning. Hundar under 24 månader kan undersökas och får då ett preliminärt resultat registrerat. Undersökningen tar ca 20 minuter och antalet hundar som kan undersökas per dag är begränsat.

 Frågor och välkommen med din anmälan till: Lotta Olsson, 08/795 30 03, lotta.olsson@skk.se

"Aktuell information om RFG-S tester, BOAS och Hälsoprogram 1 "

RFG-Scheme

RFG-Scheme är en metod för att undersöka andningen och göra en BOAS-gradering. Hälsoprogrammet är framtaget för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Målsättningen med hälsoprogrammet för andning genom BOAS-gradering enligt RFG-Scheme är att förbättra hälsan och minska förekomsten av andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

  • Det ger hundägare information om hunden är drabbad av BOAS.
  • Det ger vägledning till uppfödarna i arbetet med att föda upp hundar med minskad risk att drabbas av BOAS.

Vad är BOAS?

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, innebär att hunden får svårt att andas eftersom mjukdelarna i nos och hals är lite för stora för utrymmet i luftvägarna.

Vad är RFG-Scheme?

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är en metod för att undersöka andningsproblemet BOAS. RFG-Scheme, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med The Kennel Club.

Hälsoprogram på nivå 1

Svenska Kennelklubben har avtalat att RFG-Scheme även kan användas i Sverige. När ett nytt hälsoprogram införs startar det på nivå 1. Det innebär att det är möjligt att låta undersöka sin hund. Efter genomförd undersökning registreras resultatet i SKKs stambok. Det är frivilligt att låta undersöka sin hund och det finns inga krav på att hundarna ska undersökas före avel. Ambitionen är att höja hälsoprogrammet till nivå 2, vilket innebär krav på genomförd undersökning innan avel, senast inom 5 år efter införandet.

Så går undersökningen till

Undersökningen utförs av en veterinär som särskilt utbildats för att få genomföra BOAS-gradering enligt RFG-Scheme. Undersökningen sker efter tidsbokning på en djurklinik som erbjuder BOAS-gradering inom ramen för RFG-Scheme eller vid ett undersökningstillfälle som anordnas av en rasklubb, specialklubb eller centralt av Svenska Kennelklubben.

  • Hundägaren får fylla i uppgifter om sig själv och hunden.
  • Veterinären kontrollerar hundens ID-nummer.
  • Veterinären noterar hundens vikt, hull och näsborrarnas utformning.
  • Veterinären lyssnar med stetoskop och bedömer hjärta och lungor innan belastning.
  • Hunden får göra ett belastningsmoment som pågår i 3 minuter, där den ska trava i cirka 8 km/h.
  • Veterinären bedömer andningstyp, om eventuella andningsrelaterade missljud förekommer (stertor och stridor) och i så fall omfattningen (lindrig, måttlig, kraftig) samt om eventuell svimning eller cyanos förekommer.
  • Veterinären graderar hundens andning utifrån gällande kriterier för BOAS-gradering enligt RFG-Scheme.

Här kan du undersöka din hund

Undersökning för BOAS-gradering enligt RFG-Scheme kan bokas på följande kliniker.

Awake Djursjukhus Stockholm, 08-437 334 01, leg. veterinär Barbara Dyall

Anicura Landskrona Veterinärklinik, 0418-257 10, leg. veterinär Alexandra Vilén,

Vettris Borås, 033-120 150, leg. veterinär Jonna Petterson

Anicura Djursjukhuset Jönköping, 036-34 18 80, leg. veterinär Anna Pettersson

Smådjurskliniken Din Veterinär Helsingborg, 042 - 20 20 00, leg. veterinär Jenny Holmberg

Stavenborns smådjurspraktik Bro, 08-582 444 30, leg. veterinär Monica Stavenborn

Anicura Albano Djursjukhus Stockholm, 08-505 304 00, leg. veterinär Cathrine Wallster

Växjö Nya Djurklinik, 0470-240 15, leg. veterinär Katarina Sandelin

Falkenbergs Djurklinik, 0436-88 01 66, leg. veterinär Eva Lannek

Anicura Läckeby Djursjukhus , 0480-42 97 00, leg. veterinär Jens Stetter

Zoomarket veterinärklinik, Visby, 0498-21 93 44, leg. veterinär Kristina Lilja

Anicura Västra Djursjukhuset Göteborg, 031-450 700, leg. veterinär Elisabeth Bademo

Hemveterinären i Blekinge, 0722-50 48 34, leg. veterinär Lena Nilsson

Anicura Jägarvallens djursjukhus, Linköping, 013-212 510

Universitetsdjursjukhuset, SLU Uppsala, 018-67 26 80, leg. veterinär Maria Dimopoulou

Fler veterinärer kommer att utbildas och läggs till i listan allt eftersom

Uppdaterad: 27/12-2022 Slutresultat.

"Årets listor "& "info Årets listor"     

Vill du bli medlem?

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 

Specialklubben SKEB bildades 1965 och är underställd SKK.

SKEBS mål är att främja avel av Engelsk BULLDOGG, anordna utställningar, aktivera utställning intresserade medlemmar samt bedriva och sprida kännedom om rasens förutsättningar.

Som MEDLEM får du:

4 nummer av klubbens egna tidning " Bulldoggs Bulletinen" - Medverka och ställa ut på Specialutställning med rasspecialist- Medverka på träffar och lokala arrangemang med likasinnade- Få råd och tips vad beträffar avel, uppfödning och valpköp -Få valphänvisning som uppfödare.
All information om hur du blir medlem hittar du här.    Medlemsinformation   MedlemsregistreringAktuellt