Svenska klubben för Engelsk Bulldogg

                                                                                   Grundad 1965

Under aktuellt finns medlemsavgiften för 2021 även under fliken medlemsinformation.

Vi vill uppmärksamma er på att medlemsavgiften inte är rullande per kalenderår

När ni anmäler er ange även en mailadress  och om det finns intresse för att få sin bulletin tidning på webben istället för i pappersform. Detta kan ni göra till annika.helmersson58@gmail.com

UppfödarKonferens i Upplands-Väsby 16 oktober.

Du har väl inte missat möjligheten att delta vid konferensen som anordnas av Mopsorden i Upplands-Väsby?
Fortfarande finns några platser kvar för uppfödare och avelsintresserade medlemmar i SKEB. Info och anmälan

https://mopsorden.se/uppfodarkonferens-2021-2/ 


Missa inte tillfället att under en dag höra Jane Ladlow (Univerity of Cambridge) och Charlotte MacNamara (The Kennelclubs avelsavdelning) föreläsa om RFG (tidigare BOAS) och avelsarbetet med brakycefala raser i UK.
Anmälan och betalning via Mopsorden.
Välkomna!

~~~~~~~
 Påminnelse
Viktigt! Kom ihåg Hälsoenkäten! Viktigt!
Du som har (eller har haft) en engelsk bulldogg född under tiden
2009-01-01 - 2018-12-31, har fått SKEBs Hälsoenkät hemskickad via mail i slutet av mars.
För vårt fortsatta arbete med rasens framtida avel behöver vi din hjälp med svar på enkäten. Fyll i och maila tillbaka på
skeb2021@gmail.com
Tack på förhand.
Behöver du enkäten på nytt eller har frågor så kontakta Lollo på
SKEB2021@gmail.com


Tack/Avels kommittén

Länk till enkät


Vill du bli medlem?

                                                  Välkommen till specialklubben SKEB  för Engelsk Bulldogg 

Specialklubben SKEB bildades 1965 och är underställd SKK.

SKEBS mål är att främja avel av Engelsk BULLDOGG, anordna utställningar, aktivera utställning intresserade medlemmar samt bedriva och sprida kännedom om rasens förutsättningar.

Som MEDLEM får du:

4 nummer av klubbens egna tidning " Bulldoggs Bulletinen" - Medverka och ställa ut på Specialutställning med rasspecialist- Medverka på träffar och lokala arrangemang med likasinnade- Få råd och tips vad beträffar avel, uppfödning och valpköp -Få valphänvisning som uppfödare.
All information om hur du blir medlem hittar du här.    Medlemsinformation   MedlemsregistreringAktuellt

SKEB har specialklubbs status och är direkt underställd

SVENSKA KENNELKLUBBEN

SKEB har till ändamål att främja avel för
Engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.
SKEB förverkligar sina syften genom att väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.
Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.
Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.
Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SSK, eller när annan anledning föreligger. SKEB´S angelägenheter handhas av årsmöte och styrelsen.

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!


Hej alla bulldoggsägare 

Nu kan ni ladda ner hälsoenkäten här.