Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Klubbens tidning - Bulldoggs Bulletinen
Klubbens tidning - Bulldoggs Bulletinen

Bulldoggs Bulletinen

Tidskrift för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Tidningsredaktion

Inger Björkman - inger.multums@outlook.com
Karin Bratten Hill - karin.bratten.hill@gmail.com

Vi tar gärna emot material från er medlemmar!

Ansvarig Utgivare
Susanne Lindquist - sussi.longlows@gmail.com

Manusstopp
Nr 1 - 15 februari
Nr 2 - 15 maj
Nr 3 - 15 augusti
Nr 4 - 1 november

Annonspriser (medlem i SKEB)
Helsida 200 kr
Halvsida 100 kr
Championatannons GRATIS
Veteranpresentation GRATIS
Design av annons 150 - 300 kr
(kontakta redaktören för prisförslag)

Kommersiella annonser
Helsida 800 kr / Halvsida 400 kr

Uppfödarannons
på Hemsidan och i Bulletinen 150 kr

      Klubbens Plus Giro nr: 37 62 98-6
      Klubbens SWISH - 123 1391143