Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

HANAR TILL AVEL

Under den här rubriken har du som är hanhundsägare och medlem i SKEB, möjlighet att presentera din hane som "tillgänglig för avel".
Tänk på att din hane ska, liksom den tilltänkta tiken, uppfylla de Avelsrekommendationer som SKEB har för att kullen ska kunna få valphänvisning.
Skicka följande uppgifter till Avels Kommittén (tillsammans med bild på hanen framifrån och i siluett):

Regnr
Namn
Meriter
Hälsoundersökningar
Uppfödare
Ägare med kontaktuppgifter.

Hur ska man tänka?

Hur ska man kunna veta om ens hund är lämplig för att gå i avel? Vetgirighet är självklart oerhört betydelsefullt. Ju mer du sätter dig in i din ras och ju mer
du vet om din hunds familj och de enskilda avelsdjuren, desto större chans har du att avgöra om din hund är ett bra avelsval.

Hanhunden lika viktig!

Du som upplåter din hanhund till avel har ett stort ansvar. Är det lämpligt att para just den här hanhunden med just den här tiken? Det är av stor vikt att
både uppfödaren och ägaren av hanhunden skaffar sig så mycket information som möjligt om hundarnas kvaliteter.
Vad tillför min hane i den här tänkta kombinationen? Både positiva och negativa egenskaper nedärvs och det gäller att inte dubbla det negativa.
Att en uppfödare är intresserad av att använda din hane i sin avel fråntar inte dig som hanhundsägare ansvaret att ta reda på och meritera din hanhund.
En ur hälsohänseende, eller exteriört, misslyckad kull belastar avelshanen i lika hög grad som tiken…

Frågor och funderingar? Kontakta Avels Kommittén