Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

BOAS RFG-Scheme


Vad är BOAS?

BOAS är en förkortning av BRACHYCEPHALIC OBSTRUCTIVE AIRWAY SYNDROM. Det är ett samlingsnamn för orsaker som ger andningsproblem hos brakycefala hundar, dvs hundar med ett kortskalligt nosparti.

BOAS-gradering från 0-3
    Grad 0: Hunden är kliniskt opåverkad och för närvarande fri från andningsbesvär på grund av BOAS. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.
    Grad 1: Hunden är kliniskt opåverkad men har lindriga andningsbesvär kopplade till BOAS. Dessa symptom påverkar inte hundens prestation vid belastning. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv.
    Grad 2: Hunden är måttligt kliniskt affekterad och har måttliga andningsbesvär på grund av BOAS. De bör följas upp och kan kräva behandling av veterinär.
    Grad 3: Hunden är kraftigt kliniskt affekterad och har kraftiga andningsbesvär på grund av BOAS. En hund med BOAS grad 3 bör undersökas noggrant och behandlas av veterinär

Vad är RFG-Scheme?
Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är en metod för att undersöka andningsproblemet BOAS. RFG-Scheme, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med The Kennel Club. SKK och många andra kennelklubbar inom FCI har valt att teckna kontrakt med Cambridge U och kan därmed utföra testerna.

Så går undersökningen till

Undersökningen utförs av en veterinär som särskilt utbildats för att få genomföra BOAS-gradering enligt RFG-Scheme.
Undersökningen sker efter tidsbokning på en djurklinik som erbjuder BOAS-gradering inom ramen för RFG-Scheme eller vid ett undersökningstillfälle som anordnas av en rasklubb, specialklubb eller centralt av Svenska Kennelklubben.

 • Hundägaren får fylla i uppgifter om sig själv och hunden.
 • Veterinären kontrollerar hundens ID-nummer.
 • Veterinären noterar hundens vikt, hull och näsborrarnas utformning.
 • Veterinären lyssnar med stetoskop och bedömer hjärta och lungor innan belastning.
 • Hunden får göra ett belastningsmoment som pågår i 3 minuter, där den ska trava i cirka 8 km/h.
 • Veterinären bedömer andningstyp, om eventuella andningsrelaterade missljud förekommer (stertor och stridor) och i så fall omfattningen (lindrig, måttlig, kraftig) samt om eventuell svimning eller cyanos förekommer.
 • Veterinären graderar hundens andning utifrån gällande kriterier för BOAS-gradering enligt RFG-Scheme.

Vilka hundar kan testas?

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, är validerat för engelsk bulldogg, fransk bulldog och mops.

 • Ålder. Vid undersökningen ska hunden vara minst 24 månader gammal för att resultatet ska registreras. En yngre hund kan undersökas men resultatet registreras då med beteckningen preliminärt resultat.
 • Kastrerade hundar. Kan och bör undersökas trots att de inte kan användas i avel. Deras resultat är viktiga för avelsutvärderingen.
 • Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok. Hund med en fenotyp som motsvarar de raser som ingår i hälsoprogrammet får undersökas men resultatet registreras inte i SKKs stambok.
 • Dräktig tik. Rekommendationen är att undersöka hunden innan den används i avel, men inte i samband med dräktighet.
 • Hund som opererats i andningsvägarna. Kan inte undersökas.

Här kan du undersöka din hund

Undersökning för BOAS-gradering enligt RFG-Scheme kan bokas på följande kliniker.

 • Awake Djursjukhus Stockholm, 08-437 334 01, leg. veterinär Barbara Dyall
 • Anicura Landskrona Veterinärklinik, 0418-257 10, leg. veterinär Alexandra Vilén
 • Vettris Borås, 033-120 150, leg. veterinär Jonna Petterson
 • Anicura Djursjukhuset Jönköping, 036-34 18 80, leg. veterinär Anna Pettersson
 • Smådjurskliniken Din Veterinär Helsingborg, 042 – 20 20 00, leg. veterinär Jenny Holmberg
 • Stavenborns smådjurspraktik Bro, 08-582 444 30, leg. veterinär Monica Stavenborn
 • Anicura Albano Djursjukhus Stockholm, 08-505 304 00, leg. veterinär Cathrine Wallster
 • Växjö Nya Djurklinik, 0470-240 15, leg. veterinär Katarina Sandelin
 • Falkenbergs Djurklinik, 0436-88 01 66, leg. veterinär Eva Lannek
 • Anicura Läckeby Djursjukhus , 0480-42 97 00, leg. veterinär Jens Stetter
 • Zoomarket veterinärklinik, Visby, 0498-21 93 44, leg. veterinär Kristina Lilja
 • Anicura Västra Djursjukhuset Göteborg, 031-450 700, leg. veterinär Elisabeth Bademo
 • Hemveterinären i Blekinge, 0722-50 48 34, leg. veterinär Lena Nilsson
 • Anicura Jägarvallens djursjukhus, Linköping, 013-212 510
 • Universitetsdjursjukhuset, SLU Uppsala, 018-67 26 80, leg. veterinär Maria Dimopoulou

(Vartefter fler veterinärer utbildas uppdateras listan)