Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Att köpa Engelsk Bulldogg

Här tar SKEB upp viktiga frågor för den som går i Bulldoggköpartankar. Problematiken kring import och hundhandlare gäller även för många andra raser men här pratar vi specifikt Engelsk Bulldogg!

 - IMPORT
Att importera från annat land kan vara lockande då väntan på en bulldoggsvalp kan kännas oändlig. Ett varningens ord är dock på sin plats ! Som köpare av en utländsk hund vilar det fulla ansvaret på köparen.
- Du ska själv kolla upp att kenneln är seriös, dvs ingen hundfabrik eller en kringvandrande hundhandlare som säljer valpar på torg och parkeringar.
- Du ska förvissa dig om att valparna och kennelns andra hundar lever under goda förhållanden, det finns de som tillbringar hela liv i små burar/mörka lador/utomhus året runt oavsett väder osv. Enda sättet att göra detta är att besöka kenneln!
- Du vill också veta att föräldradjuren är sunda och vid god hälsa. Besök kenneln!
- Valpen ska ha ett giltigt registreringsbevis utfärdat i det land den kommer ifrån som Svenska Kennelklubben godtar. Det är många som inte fått igenom sin omregistrering då SKK givit avslag vid oklara papper från ursprungsland!
- Valpen ska ha införselpapper godkända av Svenska Jordbruksverket och alla de vaccinationer som krävs, det är olika för olika länder och bör kollas noga med Jordbruksverket innan valpen ska hämtas. Regler kan ändras ganska snabbt vid sjukdomars utbrott tex.
- Som importör får du stå för alla kostnader som kan uppstå vid en karantänsvistelse om hunden förs in mot gällande bestämmelser vid ankomst till Sverige

- ANNONSER
Under senare år har mängden utannonserade bulldoggar på nätet och i diverse annonstidningar ökat dramatiskt! Tänk på att Du genom att köpa dessa "stackars", för det är så många benämner flera av de Bulldoggar som sålts på Internet, understödjer denna verksamhet. För verksamhet ÄR det och den är stor, annonsörerna lever på detta och tjänar stora pengar!
Hur synd Du än tycker om just denna Bulldogg så stödjer Du den verksamhet som bedrivs av dessa hundhandlare genom att köpa Den!
- Ofta är dessa hundar importerade från Öststater. De har haft flera ägare och tikarna har oftast haft en valpkull eller två trots att de själva är väldigt unga!
- Stamtavla finns inte eller utlovas att skickas senare per post.
- En oregistrerad bulldogg utan stamtavla är att jämföra med en blandrashund, den kan ex. ALDRIG ställas ut!!!
- Det förekommer även svenskfödda oregistrerade bulldoggar. Där ska man ställa sig frågan, VARFÖR är de utan stamtavla?
- Hunden visas upp på någon allmän plats eller hemma hos någon som inte har anknytning till den tänkta "affären"
- Priset för dessa bulldoggar varierar men ligger oftast väldigt nära eller högt över det våra svenska uppfödare anslutna till SKEB och SKK tar.
- Möjligheten att få information ang. föräldradjurens levnadsförhållanden, deras fysiska och psykiska status, valpens uppväxt och ev. sjukdomar är OBEFINTLIG!
- Den grymma och växande handeln med hundar kommer att fortsätta så länge det finns människor som köper dem!!!

KÖP INTE BULLDOGG på det sättet. Vänd er till SKEB och SKK för en mycket större chans till ett lyckat bulldoggköp OCH liv tillsammans med din bulldogg!


För att rasen ska vara frisk och sund har ett viktigt hälsoarbete pågått en längre tid. RAS har även reviderats och ett hälsointyg är på väg att lanseras. Att avel endast skall ske med friska, sunda och ej opererade individer är oerhört viktigt då vi vill att våra hundar ska må bra och inte ha problem med vare sig andning eller något annat. För att kunna följa upp och även leverera statistik över det arbete med hälsan som pågår behöver vi er hjälp. SKK kräver att vissa förbättringar kan påvisas inom en snar framtid och den hälsoenkät som klubben skickar ut behöver vi få tillbaks av er. Även utskickade valpenkäter är viktiga att få in och följa upp.

Köp endast hundar som är registrerade i SKK. Vare sig du senare kommer att ställa ut hunden eller inte. En registrering i SKK innebär bl.a. att uppfödaren har följt de avelsregler som finns. Naturligtvis kan de ha gjort det ändå men då har Du gjort vad Du kan för att försäkra dig om att så är fallet.
Läs också gärna mer på SKK's hemsida om uppfödning och avel:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel/

Se till att få träffa valpen i dess HEMMILJÖ! Inte på någon annan plats.
Ett hälsoarbete utan er hjälp är omöjligt att genomföra.