Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg


Rasmonter 2023

"SKEB" var traditionsenligt representerade i en rasmonter på Stockholms Hundmässa 9-10 december 2023.
Intresset för rasen var stort, många besökare - stora som små - ville veta mer om engelsk bulldogg. De klappade, kramade och log åt hundarna som turades om att vara i montern.
Vi deltog även i rasparaden med hundarna Dora, Luna och Boss med sina förare Elton John, David Bowie och John Lennon. Stort tack till de medlemmar som ställde upp med sina hundar och representerade rasen och SKEB i vår monter.

Rasmonter 2022

SKEBs rasmonter på Stockholms Hundmässa 2022. Vi blev 2:a bästa ekipage i Rasparaden!

RASMONTER  2019

SKEBs rasmonter på Stockholms Hundmässa 2019. Vi blev Vinnare i Rasparaden! 

RASMONTER 2018

SKEBs rasmonter på Stockholms Hundmässa 2018. Vi vann - Publikens favorit och Bästa Rasklubbsmonter! 

RASMONTER 2017

SKEBs rasmonter på Stockholms Hundmässa 2018. Vi fick Hedersomnämnande som Bästa Rasklubbsmonter!