Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Medlemskap

Vad kan klubben erbjuda dig?


Medlemmarna är och gör klubben! Vad vill DU att klubben ska göra?
Kontakta oss i styrelsen och ge oss dina synpunkter! 

Klubben anordnar bl.a. bulldoggsträffar och utställningar. Ger råd och information på hemsidan och via Facebook och ger även ut tidningen Bulldoggs Bulletinen 4 gånger per år!

Vi ser gärna att vi blir fler medlemmar som på så sätt kan representera rasen och tillsammans arbeta för rasens existens och hälsa.
Vi behöver alltid funktionärer på våra utställningar och ser också gärna fler regionombud för att bl.a. anordna bulldoggträffar i dina trakter.

Går du i bulldoggtankar är vår valpförmedlare tillgänglig och lämnar gärna information inför ditt köp och vad man bör tänka på. För detta krävs naturligtvis inget medlemskap.

 
Välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har funderingar kring medlemskapet. Och välkommen som medlem i SKEB!

Årsmöte i SKEB
Årsmöte i SKEB

Medlemsregistrering Vill du bli medlem?
Swisha enkelt: - 
123 1391143

Medlemsavgift:
Huvudmedlem          300:-
Familjemedlem           75:-
Utländsk medlem     375:-
Valpköparmedlem Sverige  200:- - utland 275:- (uppfödare kan anmäla valpköpare som ny medlem första året)
Gåvomedlemskap       200:-
(
medlem i SKEB kan ge en person, ej tidigare medlem, ett års medlemskap)

Klubbens Plus Giro nr: 37 62 98-6
Klubbens SWISH - 123 1391143

Betalning från utlandet:

Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg
IBAN: SE29 9500 0099 6042 0376 2986
BIC-kod / Swift: NDEASESS

Anmäl Dig som medlem SKEB