Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Avel & Hälsa


För att rasen ska hållas frisk och sund har viktiga hälsoarbeten pågått sedan många år.

Att avel endast skall ske med friska, sunda och hälsosamma individer är en självklarhet då vi naturligtvis vill att alla våra hundar ska må bra och inte ha några hälsoproblem som är avelsrelaterade.

- Sedan 2015 har andningen varit i största fokus hos brakycefala (kortskalliga) raser.

BOAS är en förkortning av BRACHYCEPHALIC OBSTRUCTIVE AIRWAY SYNDROM. Detta är ett samlingsnamn för orsaker som ger andningsproblem hos brakycefala hundar, det vill säga de med ett kortskalligt nosparti.

Hos vissa brakycefala hundar är mjukdelarna i nos och hals lite för stora för utrymmet i luftvägarna och då blir det svårt för luften att passera. Det gör att hunden har svårt att andas, kan hässja tungt eller att det låter mycket när den andas. 
Sjukdomen är progressiv, den kan alltså bli sämre med tiden. Den kan påverka hundens förmåga att leka, äta, sova och motionera.

I dag används olika metoder i olika länder för att undersöka brakycefala hundar gällande andningen. Undersökningarna är mer eller mindre omfattande och även vilka parametrar som ingår i undersökningen varierar.
Gemensamt för alla undersökningar är att man graderar hundarnas andning, från normala till kraftiga missljud. Alla graderar även näsborrarnas utseende och innehåller någon form av belastningsdel där hundarna får röra på sig.

RFG-SCHEME är det test som används i Sverige och ett stort antal andra länder inom FCI. RFG-S är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med den brittiska kennelklubben. Det har använts används i Storbritannien sedan 2019 och i Sverige sedan februari 2023.

       RFG-Scheme är validerat för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.
        RFG-S gäller som "Hälsoprogram 1" fram till och med 2026.
        Från 2027 kommer testet vara obligatoriskt för alla avelsdjur för att valpar av de tre raserna ska kunna registreras.

Här följer läsvärda länkar om Hälsoprogram, BOAS och RFG-S
(Scrolla ner en bit på SKK:s sida)                                          https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/andning/rfg-scheme/


Sedan länge dömer domarna i utställningsringarna med punkterna i SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) i åtanke. Dessa punkter omfattar exteriöra detaljer som, om dom överdrivs, kan leda till hälsoproblem. SRD sammanställs och följs upp årligen. Många raser omfattas av SRD. 
SRD för Engelsk Bulldogg finns här:       
                                                     https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-a7.pdf 

Ett annat viktigt dokument som uppfödarna följer i avelsarbetet är RAS (Rasspecifika Avels  Strategier) för att arbeta mot samma exteriöra mål. Alla raser har ett specifikt RAS.
Här är länken till det dokumentet.                          https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-engelsk-bulldogg.pdf