Valphänvisning


Valphänvisning & Omplacering


SKEB'S VALPHÄNVISARE - HELENE KINDKVIST

0123-33000

0707-237383

Mail: helenesk.skeb@hotmail.com


VALPKULLSENKÄT finns här att ladda ner, fylla i och maila in direkt till SKK. Tack!

Avelsrekommendationer

Hund som avses gå i avel ska:

- Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

- Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

- Vara friska och ha sunda rörelser.

- Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck.

- Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

- Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

- Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

- Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

Tiken:

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

- En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

För både hund och tik rekommenderar SKEB att hunden ska ha minst Very Good som utlåtande från utställning.

(Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.)
                                         Planerad valpkull


Valpar finns

HOGWART'S KENNEL

För info:

Heléne Andersson 0303-220444

helene0303220444@msn.com

www.hogwartsbulldoggs.nu

Inavels koeff 0,0%

Pappa: NO41552/13 Ck bulldogs You R Calvin

Mamma: SE19145/2014 Hogwart's Cupcake Beats Muffin

Födda: 26/2Är du intresserad av en av dessa pojkar är du välkommen att skicka ett mail och berätta vad du har att erbjuda för liv till en kommande familjemedlem.
Vad har du för förväntningar om ert kommande liv tillsammans?Eftersom jag nu tillbringar 24/7 i valplådan så svarar jag så fort jag får möjlighet

Leveransklara vecka 17

Omplacering

Tyvärr måste jag sälja min tik pga av osämja i flocken. Hon är lite drygt 3 år, fullt frisk

och har mycket spring i benen. 

Vill att hon kommer till en familj där hon kommer att

vara ensam hund. 

Eventuellt kan hane fungera men inte någon tik.
Vill du veta mer om henne ring eller mejla.

Yvonne Axling

kennelsandbrooks@hotmail.com    

Mob: 0727282688

.