Valphänvisning


Valphänvisning & Omplacering


SKEB'S VALPHÄNVISARE - HELENE KINDKVIST

0123-33000

0707-237383

Mail: helene.k@live.se


VALPKULLSENKÄT finns här att ladda ner, fylla i och maila in direkt till SKK. Tack!

Avelsrekommendationer

Hund som avses gå i avel ska:

- Andas utan problem även vid fysik aktivitet, vara värmetålig och ha en längd på

överkäken/nosryggen som med marginal överstiger det minimimått som standarden

anger.

- Ha tillräcklig längd på halsen och en välutvecklad bröstkorg med avseende på djup och

längd.

- Vara friska och ha sunda rörelser.

- Ha en frisk hud utan alltför mycket hudveck.

- Helst komma ur linjer/har nära släktingar där naturliga förlossningar förekommer.

- Hellre välja äldre hane vid avel, då eventuella ärftliga sjukdomar kan uteslutas.

- Kombinationens inavel bör inte överstiga 6,25 %, (kusinparning) utan bör ligga mycket lägre.

- Hanhunden inte vara far till fler än 45 valpar under sin livstid (förutsatt den numerär rasen har idag).

Tiken:

- SKEB rekommenderar att tikar paras tidigast när de är 20 månader.

- Varje gång en bulldoggtik måste genomgå kejsarsnitt, tångförlossning eller ges

värkstimulerande medel bör orsaken utredas.

- För tikar som genomgått ett kejsarsnitt ska ägaren noga överväga om tiken skall

utsättas för risken för eventuellt ett andra snitt.

- En tik som genomgått två kejsarsnitt ska tas ur avel enligt SKK:s grundregler.

- Tänk på att tikar alltid ska ges möjlighet att valpa naturligt.

För både hund och tik rekommenderar SKEB att hunden ska ha minst Very Good som utlåtande från utställning.

(Källa RAS sid 20, Våra avelsmål och avelsstrategier finns att läsa i sin helhet i RAS.)


Valpkull på gång skicka bild och text till  anneliholstein@hotmail.com


                                         Planerad valpkull


VALPAR FINNS

HOGWART'S KENNEL

Inavels koeff. 1,6%

För info:

Heléne Andersson 0303-220444

helene0303220444@msn.com

www.hogwartsbulldoggs.nu

Jag söker fodervärd till en tikvalp: 

är du intresserad bör du bo i Västra Götaland.

Du bör ha erfarenhet av utställningar. För fler bilder på kullen och deras stamtavla, titta i deras album på FB. Heléne Andersson ( Hogwarths) hittar du dem på. Låter det intressant skicka mig ett mail och berätta varför en fodervärdstik skulle få det bra hos dig? 


Carolin Linderoth

carolin.linderoth@hotmail.com

Tiken SE45930/2015

har gjort följande tester:

patella 0/0

HUU fri

Röntgad HD/ED utan anmärkning.

Hanen LOE2096171

har gjort följande tester:

HUU fri

patella 0/0

hjärta 0

Godkänt norskt konditionstest

HD/ED utan anmärkning.

Inavelskoef. För denna kombinationen är 0.0%

Valpar finns     4 hanar och 2 tikar

.


Multum's kennel

Inger Björkman

Sveagatan 66, 21614 Limhamn

tel. 070-4047375 mail. inger.multums@comhem.se

Kull född 2018-03-19

2 hanar & 5 tikar

pappa: Schönemann Butch The Bulldog DK10311/2017

mamma: Multum's Ruby Thuesday SE12503/2014

En tik är fortfarande tillgänglig,

Multum's She Drives Me Wild SE24672/2018