ÅRETS BULLDOGG   Poängberäkning


ÅRETS BULLDOGG - POÄNGBERÄKNING
Poängen består av en grundpoäng för placering på:
a) svensk officiell utställning

b) av SKEB arrangerad specialutställning
samt tilläggspoäng beroende på antalet "slagna" hundar.

De fem bästa poängsummorna räknas samman.

GRUNDPOÄNG:
BIR 12 poäng - BIM 10 poäng - 2 bhkl/btkl  8 poäng - 3 bhkl/btkl  6 poäng - 4 bhkl/btkl  4 poäng
CK utan placering 2 poäng - Tilläggspoäng - 1 poäng för varje slagen hund.

TILLÄGGSPOÄNG FÖR GRUPP / BIS - PLACERINGAR:
BIG-1, 15 poäng - BIG-2, 14 poäng - BIG-3, 13 poäng - BIG-4, 12 poäng
BIS-1, 20 poäng - BIS-2, 19 poäng - BIS-3, 18 poäng - BIS-4, 17 poäng
.

ÅRETS AVELSHANE / TIK:
De fem bästa avkommornas fem bästa resultat som fått poäng enligt ovan summeras.

ÅRETS UPPFÖDARE:
Resultatet för egen uppfödning, de fem bästa hundarnas fem bästa resultat räknas samman.

ÅRETS VETERAN:
Veteraner har separat poängberäkning men kan också placera sig på Årets Engelska Bulldogg.
De fem bästa resultaten räknas samman.
Hundar med CK 5 poäng - 1 veterankonkurrensklass 3 poäng - Bästa veteran 2 poäng - Tilläggspoäng
1 poäng för varje "slagen" hund i konkurrensklass.

TILLÄGGSPOÄNG VETERAN BIS-PLACERINGAR:
BIS-1, 15 poäng - BIS-2, 14 poäng - BIS-3, 13 poäng - BIS-4, 12 poäng

ÅRETS VALP - POÄNGRÄKNING

Poängen samlas endast i valpklass (4-9 mån) på officiella utställningar arrangerade av SKK och SKEB.
För grund för deltagande i årets listor beräkning gäller: Medlemskap i SKEB, aktuell utställningsdag samt Skebs regelverk.
Det åligger ägaren att separat rapportera in resultat erhållna vid SKK arrangerad utställning märkt med "Årets valp".
Glöm inte att rapportera vilka övriga valpar som deltagit eftersom det även ger poäng per "slagen" valp.
Valparna har egen poängberäkning och dessa poäng räknas inte med övriga Årets Bulldogg kategorier eftersom all tävlan i valpklass sker inofficiellt. De fem bästa poängen summeras.
OBS: RESULTAT FÖR VALPAR RAPPORTERAS IN SENAST DEN 15 NOVEMBER

GRUNDPOÄNG

BIR -   8 poäng, BIM  - 6 poäng
1 Konkurrens klass (specialen ej BIR/BIM) -  5 p
2 Konkurrens klass -  4 p
3 konkurrens klass -   3 p
4 konkurrens klass -   2 p
Poäng för varje " slagen" valp -  1 p

Tilläggs poäng för BIS- valp (endast på SKK utställning)
BIS 1 - 10 poäng
BIS 2  - 9 poäng
BIS 3  -  8 poäng
BIS 4  -  7 poäng