Utställningar SKK LÄNKAR

SKK 2018              SKK 2017          SKK 2016         SKK 2015        SKK 2014         SKK 2013       SKK 2012       


                              SKK UTSTÄLLNINGAR


Uställningar: https://www.skk.se/sv/utstallning/Har-hittar-du-utstallningar/utstallning/

Nationell, internationell status och Nordic dog show status

Länsklubbar får ansöka om nationell eller internationell status för sin hundutställning. Denna ansökan sker hos Svenska Kennelklubben.

På en nationell utställning (Nat) kan certifikat, cert, delas ut. På en internationell utställning (Int) kan både cert och internationellt cert, CACIB, delas ut. 

Vi ger en översiktlig bild av regler och bedömningsgång i vår broschyr "Hundutställning" (se nedan) och du hittar reglerna i sin helhet om du klickar på länken "SKKs utställnings- och championatregler"

 Utställnings- och championatregler | Svenska Kennelklubben (skk.se)


SKICKA RESULTAT OCH BILDER TILL anneliholstein@hotmail.com

.