Du kan välja om du vill ha Bulletinen digitalt eller i pappersform välj under rubriken Bulletinen.

Bekräftelse på din anmälan kommer efter betalning

Medlemsregistrering
Vill du bli medlem?

Du kan swicha till SKEB på nummer :

 1231391143

Skriv i kommentaren vad du betalar för.

Medlemsavgift huvudmedlem 300:-
Familjemedlem 75:-
Utländsk medlem 375:-
Gåvomedlemskap för uppfödare 200:- ( för första året)
Plus Giro nr 37 62 98-6